Allt annat vore ett enormt svek

I skrivande stund är det inte klart kring hur nästa regering kommer att se ut, utan det återstår att se. En sak som dock är klar är att nästa regering, oavsett vilka partier som ingår i den, måste fortsätta på den här regeringens intensiva satsningar på hela landet. Allt annat vore ett enormt svek mot landsbygden.

Direkt efter valet 2014 satte nämligen regeringen igång en historisk satsning för att sluta klyftan mellan stad och land. Uppdraget från statsminister Stefan Löfven till hela regeringen var tydligt – vi ska ha ett land som håller ihop där ingen del av landet lämnas efter.

Vi har påbörjat satsningar om mer än 12 miljarder kronor. Det handlar om satsningar på bredband, om potthålspengar, om ytterligare 100 miljoner till jordbruket i norr, en matmiljard för mer svensk mat, 70 miljoner för att stärka företagsklimatet på landsbygden och satsningar på fler gröna jobb.

Vi har inrättat ett stöd för lanthandlar. Vi har lagt den historiska landsbygdspropositionen, som byggde på landsbygdskommitténs genuina arbete, med en mängd förslag som vi vill se genomförda. Vi har tagit fram Sveriges första nationella livsmedelsstrategi och Sveriges första nationella skogsprogram genom tiderna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Vi har börjat flytta statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet.

I valet 2018 visade det sig att Socialdemokraterna tappade många röster på landsbygden. Det kan mycket väl bero på att vi helt enkelt inte har hunnit bygga upp förtroendet hos landsbygdsborna för vår politik. Och mycket återstår ännu mycket att göra.

För det saknas inte utmaningar att hantera på landsbygden.

Det handlar om att fortsätta bygga ut utbildningsmöjligheterna i hela landet. Det måste gå att bygga och bo i hela landet, att låna pengar för att bygga hus, det måste finnas körbara vägar och snabbt bredband. Det måste finnas en välfärd man kan lite på i hela landet.

Och en sak som är säker är att den så kallade marknaden aldrig kommer att lösa landsbygdens utmaningar – utan det krävs en stark och målmedveten politik och det krävs att samhället och staten ökar sin närvaro.

Arbetet för att hålla ihop hela vårt fina land måste fortsätta. Det måste gälla oavsett vilken regering som kommer att sitta vid makten.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

facebook Twitter Email