Alla barn ska ha samma möjlighet att lyckas

Ojämlikheten i vårt land är tydlig. Samtidigt som det finns områden som är tryggare, mer levande och moderna än någonsin så finns det områden som hamnar efter och blir såväl arena som grogrund för kriminella nätverk. Otrygghet är något av det mest inskränkande av en människas vardag. Den måste brytas.

Alla barn ska ha samma möjligheter att lyckas och nå framgång. Oavsett var man bor, vad man heter eller vilka föräldrar man har. En helt avgörande och grundläggande faktor är att skapa en skola som lyckas med detta. För när framtidstron uteblir kan den kriminella banan med drömmen om snabba pengar vara väldigt lockande.

I budgeten för 2021 avsätter vi mer pengar till skolan genom fler välfärdsmiljarder riktade resurser dit utmaningarna är som störst. För fler vuxna i skolan som ställer högra krav på alla elever, sätta gränser och ge den utbildning som alla barn har rätt till.

Medan barn ska få positiva förebilder och bra vägar i livet så ska de grovt kriminella straffas och stoppas.  Det har aldrig varit så svårt att vara kriminell i Sverige som det är idag. Polisen är fler än någonsin, och de kommer fortsätta att växa med flera tusen till. Vi ska ha fler poliser ute på gator och torg som kan förebygga och ingripa. Polisen har också fått fler skarpa verktyg och fler kommer de få.

Otryggheten som kriminella skapar stoppas delvis med att vi straffar de aktivt kriminella. Lika viktigt är det dock att vi stoppar rekryteringen till gängen och ser till att ingen ung person fastnar i det kriminella träsket

Gränser behöver sättas i tid och hela samhället måste jobba tillsammans. Polis, föräldrar, socialtjänsten, skolan, fritidsverksamheter behöver alla ha möjligheter att sätta gränser. Utöver föräldraansvaret vill vi ge socialtjänsten mer muskler och medel att kunna agera. Ett mellantvång som gör att socialtjänsten kan gå in med tvingande medel, även om föräldrar motställer sig det. Sociala insatsgrupper och öppen socialtjänst på kvällar och helger i vissa områden är andra viktiga insatser vi vill se.

Vi som samhälle måste agera långt innan det gått helt snett. Med skolan, socialtjänsten, föräldrar och hela vuxenvärlden kommer vi hindra att fler unga hamnar i de grovt kriminellas händer.

Fredrik Lundh Sammeli (S), gruppledare i justitieutskottet i riksdagen

Gunilla Svantorp (S), gruppledare utbildningsutskottet i riksdagen

Kristina Nilsson (S), gruppledare i socialutskottet i riksdagen

facebook Twitter Email