Regeringens satsningar ger 794 miljoner till Norrbotten under 2017

Under 2017 förstärker regeringen Norrbottens kommuner och Region Norrbotten med 794 miljoner kronor. Det handlar dels om välfärdsmiljarderna men också övriga reformer inom bland annat välfärdssektorn som kommer länet till gagn.

– Särskilt värt att nämna inom Regionens område är satsningarna på förlossningsvården och barn- och ungas psykiska hälsa, säger Fredrik Lundh Sammeli.

– Vi kan konstatera att det verkligen gör skillnad för kommunerna och Region Norrbotten vem det är som styr Sverige nationellt. Investeringar i det gemensamma samhällsbygget går före skattesänkningar, så utvecklar vi den svenska modellen, säger Ida Karkiainen.

Regeringens satsningar – Norrbotten 2017

Region Norrbotten

Välfärdsmiljarder 62,9 miljoner

Övriga reformer 75,7 miljoner

Summa Region Norrbotten 138,6 miljoner

Norrbottens kommuner

Välfärdsmiljarder skola och omsorg 212,1 miljoner

Övriga reformer 443,5 miljoner

Summa kommunerna 655,6 miljoner

Summa totalt Norrbotten: 794,2 miljoner

För mer information:

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

facebook Twitter Email