Länets S-ledamöter kräver regeringssatsningar för Norra Sverige

Norrbotten är ett fantastiskt län, innovativt, nytänkande och i framkant inom många olika områden. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortgå och för att skapa rättvisa villkor mellan stad och land krävs mer.

Med anledning av det bjöd länets Socialdemokratiska riksdagsledamöter Ida Karkiainen, Fredrik Lundh Sammeli, Hannah Bergstedt och Linus Sköld in till pressträff där de berättade om några av de krav de ställer på regeringen för rättvisa villkor i hela Sverige.

– Det kan inte vara så att din adress avgör vilka villkor du har för att kunna leva ett gott liv. Inte om hela Sverige ska kunna växa eller om vi ska minska klyftorna mellan människor. Det arbete regeringen gjort de senaste fem åren har varit viktigt och ambitiöst men för rättvisa och sammanhållning mellan stad och land behövs mer.

Därför tar vi nu ytterligare ett steg och kräver regeringssatsningar för rättvisa villkor, inleder Ida Karkiainen, riksdagsledamot.

För att skapa rättvisa villkor i hela landet är några av de saker som krävs satsningar på bredband, en fungerande postgång och statliga servicekontor i varje kommun.

– Den som bor glest har lika stora, eller större behov, av att kunna kommunicera med omvärlden som den som bor tätt. Således är kommunikationstjänster som bredband, mobiltäckning och postgång lika viktiga, eller viktigare, för landsbygdens invånare och företag, konstaterar Linus Sköld och fortsätter

– Därför kräver vi att bredbandsutbyggnaden i glesbygd intensifieras och att postgången blir rättvis för alla kunder i landet, så är det inte idag och det måste vi ändra på.

– Utöver det behöver servicekontoren byggas ut så att de finns i varje kommun. Människor är med all rätt förbannade över att det bara är systembolaget som är närvarande på orten. Det måste vi ändra på, det klart det måste gå att få träffa en arbetsförmedlare eller någon från Försäkringskassan i varje kommun, allt annat är oacceptabelt, säger Ida Karkiainen avslutningsvis.

För mer information:

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

Linus Sköld, riksdagsledamot
072-467 62 10

facebook Twitter Email