182 miljoner till mer tillgänglig vård och kortare köer i Norrbotten

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp för att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

– Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

För Norrbotten innebär det 182,8 miljoner till sjukvården. Nästan häften är tänkta att gå till vårdens medarbetare, en stor del för att göra vården mer jämlik och mer tillgänglig. En stor del går till en ny uppdaterad kömiljard som ska minska vårdköerna. Därutöver satsas det också på att motverka psykisk ohälsa och specifikt för att korta köerna till cancervården.

– Pengarna den socialdemokratiskt ledda regeringen skjuter till kommer givetvis att göra stor skillnad och öka tillgängligheten här i Norrbotten, det är väldigt positivt säger Anders Öberg, regionråd i opposition.

Regeringens satsning är på totalt 9,4 miljarder och syftar till att skapa en mer tillgänglig vård och att korta köerna. Medarbetarna är vårdens största resurs och därför görs största satsningen på dem, att ge dem förutsättningar att ge så bra vård som möjligt. En av Socialdemokraternas viktigaste frågor är att korta vårdköerna, därför går en stor del av satsningen till att korta köerna.

Nedan syns en total fördelning av regeringens satsning:

3,3 miljarder till vårdens medarbetare
2,4 miljarder till primärvården
1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa
1,6 miljarder för en nya, uppdaterad kömiljard
446 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Se mer på regeringens hemsida:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/lena-hallengren-presenterar-satsningar-pa-mer-tillganglig-vard-och-kortare-koer/

För mer information:

Anders Öberg, regionråd i opposition
070-609 35 63

 

facebook Twitter Email