100 dagar kvar till valet -Region Norrbotten behöver ett nytt ledarskap

Idag är det 100 dagar kvar till valet. Region Norrbotten behöver ett nytt ledarskap som tar ansvar för hälso- och sjukvården.

– Under de senaste 4 åren i opposition, har vi fokuserat på att lyssna in vad personalen, patienterna och de fackliga organisationerna ser för utmaningar när det kommer till hälso- och sjukvården i Norrbotten, förklarar Anders Öberg, kandidat till regionråd för Socialdemokraterna.

-Vi ser en sjukvård med stora bekymmer och problem. Situationen inför sommaren är allt annat än bra, personalen gör sitt yttersta för att säkerställa att vi har en vård som möter norrbottningarnas behov. Ytterst handlar det om att vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sjukvården i Norrbotten, säger Anders Öberg.

-Om vi får norrbottningarnas förtroende vill vi sjösätta ett kraftfullt reformpaket för Region Norrbotten. Vi vill stärka den nära vården genom att tillföra 120 miljoner, det handlar om hälsocentralerna, om ungdomsmottagningarna, om Digitalen och 1177. Allt sammantaget för att öka norrbottningarnas tillgänglighet till vården, säger Camilla Friberg (S) regionrådskandidat för Socialdemokraterna.

-Arbetsvillkoren för vårdens medarbetare är oerhört viktiga. Vi behöver säkerställa att det finns personal som vill arbeta inom hälso- och sjukvården med schyssta arbetsvillkor där man känner att man har förutsättningar att göra ett gott jobb och gå hem och vara nöjd med sitt arbete. Därför vill vi starta upp ett gemensamt arbete kring arbetsmiljön tillsammans med verksamheten, fackföreningarna och med personalen. En annan viktig del i detta är att återinföra Vårdnära Service säger Camilla Friberg (S).

-Vi ser även behov av att satsa på kvinnors hälsa som handlar om en garanterad plats på patienthotellet för den som har långt till att föda, specialistmödravård och tillgång till förlossningspedagog. Även psykisk ohälsa, specifikt bland unga är ett område som vi ser som särskilt prioriterat, säger Camilla Friberg.

-Vi vill se ett annat ledarskap och söker norrbottningarnas förtroende för den kommande mandatperioden. För oss handlar det om att Norrbotten förtjänar mer, och att Norrbotten kan bättre, avslutar Anders Öberg.

 

facebook Twitter Email