Vi ringer ut sorger och bekymmer

Året 2017 har lagt sig för att dö, och vi har ringt in år 2018. Ett nytt år känns alltid som att börja skriva på ett nytt kapitel, även om vi befinner oss i samma bok.

Jag har sällan avgett några nyårslöften, då jag tror vi kan använda samtliga dagar på året för att försöka bli lite bättre människor eller vad vi nu väljer att lova oss själva och andra.

Att ringa in det nya och ringa ut det gamla behöver faktiskt inte ske under årets första skälvande minut. Men det är likväl ett utmärkt tillfälle för den som vill. Vi ringer ut 2017, som i nyårskrönikorna återges i form av att Storbritannien lämnar EU, Donald Trump svärs in som president i USA, ett gäng vansinnesdåd skakade världen, IT-säkerhetsproblem, demonstrationståg av nazister och miljontals kvinnor världen över som vittnade om mäns sexuella övertramp under #metoo. Det var ett omvälvande år.

Men det är också viktigt att se vilka nyheter som inte fastade lika hårt på vår näthinna; läskunnigheten ökar, ungdomsarbetslösheten sjunker, samkönade äktenskap är nu lagligt i fler länder, strikta abortlagar har brutits upp, fler avancerade läkemedel botar sjuka, barns rättigheter stärks och forskningen gör framsteg. Under de senaste 25 åren har barnadödligheten minskat, barn som börjar skolan ökat, livslängden ökat, extrem fattigdom minskat, mödradödligheten minskat, och tillgång till rent vatten ökat.

För varje år ringer vi ut bekymmer, sorger och nöd. Även om nya bekymmer tillkommer.

Men, i jämlikhetens anda, återstår mycket jobb. Klyftan mellan de som lever i överflöd, och de som inget har är för stor och sliter isär samhällen.

En del vill hävda att det räcker med jämlikhet nu, att det till och med har gått för långt i Sverige. Men säg det till den som kämpar för att få vardagen att gå ihop och samtidigt ser en annan som vaskar champagne.

Det går inte bra för alla. Här krävs en medveten politik, och reformer som ökar jämlikheten för att ringa den frusna tiden åter varm.

Från och med 1 januari 2018 sänks skatten för pensionärer samt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, höjs riksnormen för försörjningsstödet, förbättras förmåner för vård av sjuk närstående, höjs bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet. Därtill insatser för att fler ska komma i arbete och utbildning.

Vi har oskrivna blad av året 2018 framför oss, och det är vi tillsammans som bestämmer vad där ska skrivas.

Ring, klocka, ring.

Ida Karkiainen, riksdagsledamot

facebook Twitter Email