Utbildning är grunden när samhället ställer om

Hela samhället arbetar hårt för att minska smittspridningen och rädda liv. Samtidigt behövs åtgärder för att möta coronavirusets slag mot människors jobb. För att klara det krävs omfattande satsningar på utbildning. Därför ökar vi studieplatserna runt om i landet redan i år.

Vi befinner oss i en extremt svår tid där det mest akuta är att hindra smittspridningen, men det behövs också insatser för att möta ökad arbetslöshet. Pandemin har ökat söktrycket på vårdutbildningarna kraftigt. Över 30 procent fler vill studera till sjuksköterska. För att fler ska kunna bli behöriga att läsa exempelvis en vårdutbildning eller teknisk utbildning utökar vi antalet platser på basårsutbildningarna med 2000 platser under 2020, och sedan 4000 platser 2021.

På Luleå Tekniska Universitet motsvarar resurstillskottet 84 platser på basårsutbildning redan 2020 och sedan 165 platser 2021.

Genom att utöka platserna på sommarkurser vill vi möjliggöra för fler studenter att läsa in en utbildning med snabbare takt. För studenter som inte får ett sommarjobb ökas också möjligheten att istället bredda sina studier. Det är också en chans för permitterade eller varslade att bredda sin kompetens eller prova på studier. Därför tillför vi nu pengar motsvarande 6000 platser på sommarkurser på våra högskolor och universitet runt om i landet.

Vid Luleå Tekniska Universitet tillförs nu pengar motsvarande 80 platser inom sommarkurserna.

För att möta framtidens behov av yrkesarbetare som exempelvis svetsare, barnskötare och undersköterskor behövs också satsningar på yrkesvux. Därför ökar vi tidigare satsningar på regionalt yrkesvux med 700 miljoner kronor år 2020. Genom att staten också tar över hela kostnaden möjliggör vi för snabba och välriktade satsningar på lokal nivå. Därtill satsar vi på arbetsmarknadsutbildningar och yrkesutbildningar i hela landet. Redan i år får flera tusen individer möjlighet att utbilda sig.

Vi befinner oss i en prövande tid. Men när vi väl är igenom krisen ska vi vara bättre rustade att möta framtidens utmaningar. För det krävs omfattande satsningar inom utbildningsområdet och det kommer vi fortsätta att driva på för.

Linus Sköld (S), riksdagsledamot
Matilda Ernkrans (S) minister för högre utbildning och forskning

facebook Twitter Email