Sjukvård är en komplex verksamhet

Sjukvården använder många ord. Den kan vara öppen eller sluten, vårdplatser kan vara disponibla eller fastställda, ingrepp kan vara elektiva eller akuta. Närsjukvårdsområde, regionsjukvård, länsenhet, primärvård, akut omhändertagande.

Ja, sjukvården är en komplex verksamhet med många olika verksamheter som ska samspela för dig om du blir sjuk.

2014 omorganiserades sjukvården i Norrbotten. Vi hade en splittrad organisationsmodell som var svår att överblicka och slutsatsen var att den organisationen inte var långsiktigt hållbar. Istället skapade vi en organisationsmodell som idag består av två divisioner – Närsjukvård och Länssjukvård.

Närsjukvården är det du som patient oftast behöver. Exempelvis tar du del av närsjukvård när du besöker någon av våra hälsocentraler, vuxenpsykiatrin eller går på rehabilitering. Närsjukvård bedrivs på alla våra hälsocentraler och vid länets fem sjukhus. Närsjukvården har även ett antal kompetenscentra som exempelvis kardiologi, infektion, rehabilitering, mödra- och barnhälsovård, rättspsykiatri, missbruk och beroende.

Som ni ser har den här sjukvårdsdivisionen ett stort och viktigt uppdrag gentemot patienterna i länet. Närsjukvården är indelad i fem geografiska områden och har därmed ett lokalt och nära chefs- och ledarskap. Det är bra att på det här sättet hålla ihop delar av länets ”nära sjukvård”.

Länssjukvård är den sjukvård du behöver mer sällan. Till exempel förlossningsvård, bild- och funktionsmedicin (röntgen), laboratoriemedicin och allmän kirurgi. Länssjukvården har också till uppgift att utveckla kompetenscentrum vid Sunderby sjukhus för att sjukvården i Norrbotten ska stå sig väl när det gäller forskning, utveckling och utbildning.

Vår regionala läkarutbildning är till exempel kopplad till Sunderby sjukhus. I hela vår sjukvårdsorganisation finns ca 2000 studenter från olika yrkeskategorier som gör delar av sin utbildning på våra avdelningar och hälsocentraler. Det är en viktig framtidsinvestering för sjukvården i Norrbotten!

Sjukvården idag är en komplex men sammanflätad verksamhet. Är det viktigt med alla ord, begrepp och formuleringar? Ja, för de som arbetar inom sjukvården. För oss som patienter kanske det spelar mindre roll, bara vi får den vård vi behöver.

Nu höjs röster från den politiska oppositionen om behov av omorganisation och andra styrmodeller för länets sjukvård. Jag säger bestämt nej till det! Det gjordes en stor och omfattande omorganisation bara för några år sedan.

Kraft och energi ska därför inte ägnas åt utredningar med ytterligare nya organisationsskisser när en relativt nyligen genomförd omorganisation precis håller på att landa och äntligen börjar ge effekt. En ansvarsfull politik lägger istället fokus på medicinska resultat, förbättringsarbete och att nå en ekonomi i balans. Och det är precis det vi kommer att göra nu.

Maria Stenberg, regionråd

facebook Twitter Email