Norra Sverige har haft stor nytta av medlemskapet i EU

EU skapades efter andra världskriget ur en vilja att aldrig hamna i krig igen. EU blev ett samarbete för demokrati, fred och frihet. Vi socialdemokrater är stolta över den aktiva roll som de europeiska S-partierna har spelat i detta arbete, och stolta över det EU har lyckats med.

Utan EU har vi inget bra sätt att fatta de nödvändiga gemensamma besluten i Europa. Under de senaste åren har dock utvecklingen i flera EU-länder gått åt fel håll. Högerextremismen är åter på frammarsch och hotar trygghet, fred och frihet.

Vi kan redan se vad som händer när de högerextrema partierna får sin vilja igenom. I länder som Polen och Ungern ser vi hur kvinnors rättigheter angrips. Vi ser hur pressfriheten inskränks. Vi ser hur möjligheterna att komma åt korruption, valfusk och myndighetsövergrepp försvagas när domstolar och civilsamhälle mer och mer ställs under politisk kontroll.

Vi ser hur de högerextrema förnekar klimatförändringarna samtidigt som den globala uppvärmningen blir ett allt mer påtagligt hot mot vår gemensamma framtid. Fjolårets skogsbränder är bara ett exempel på att klimathotet är något vi måste agera mot i dag. Det kan inte vänta till i morgon.

För oss socialdemokrater är det tydligt att det Europa som Sverige behöver inte är det Europa som de högerextrema krafterna försöker skapa. Tvärtom. För oss handlar det här valet om att stå upp mot extremhögern, att försvara demokratin, bekämpa klimathotet och ta fighten för schyssta jobb och villkor.

För Norra Sverige finns fler viktiga frågor att driva. Norra Sverige har haft stor nytta av medlemskapet i EU. Genom medel i strukturfonderna har vi bland annat kunnat bygga ut Västerbottens bredband så att vi nu ligger i nationell toppklass, mer utbildning som inneburit en ökad sysselsättning och att vår konkurrenskraft ökat. Norrbotniabanan och Ostkustbanan ingår numera i EU:s transportnätverk, och EU-pengar blir då möjliga till dessa. Miljardbelopp har på detta vis möjliggjort en bättre utveckling för oss. Vi har också fått bättre möjligheter till samarbeten och inspirerande idéutbyten.

Det är ett arbete vi vill fortsätta utveckla.

I Sverige har vi med gemensamma krafter lyckats hålla de högerextrema utanför politiskt inflytande. Lika viktigt är det att sätta stopp för dessa krafter i EU. Det är detta vi Socialdemokrater kommer kämpa för i vårens val till Europaparlamentet. Vi ser fram emot att samtala med väljare i hela Sverige, på torgmöten, på arbetsplatser, vid dörrknackningar och i sociala medier. EU-valet berör människors vardag – tillsammans ska vi öka valdeltagandet.

För dig som bryr dig om både Sveriges och Europas framtid och för dig som värnar våra demokratiska rättigheter, blir det lika viktigt att rösta i EU-valet som det är i riksdagsvalet. Den 26 maj är det dags för dig och för Sverige att ta ställning.

Erik Bergkvist (S) kandidat till Europaparlamentet
Béatrice Öman (S) kandidat till Europaparlamentet

 

facebook Twitter Email