Nödvändigt med rättvis klimatomställning

Den samlade forskarkåren är enig – människan lever långt över sina tillgångar samtidigt som klimatkrisen är akut. Därför behövs kraftfulla åtgärder – och det nu. Det är vår bestämda övertygelse att vägen framåt är via en rättvis klimatomställning.

Härom veckan arrangerades den största skolstrejken någonsin under parollen ”Fridays for Future”. I dagarna samlades också världens ledare i New York för FN-konferensen Climate Action Summit. Världssamfundet tog sig än en gång an klimatkrisen, denna gång med målet att hitta vägar framåt och hitta positiva exempel runt om i världen.

Allt fler förstår att det inte går att stillatigande se på när isar smälter, vattennivån stiger, ekosystem brakar samman och jordbruksmarker inte går att bruka. När mat- och vattenbrist blir till vardag runt om i världen så kommer det att leda till konflikter, krig och driva ännu fler människor på flykt.

Samtidigt som forskningen säger att krisen är akut så säger samma forskning samtidigt att det är möjligt – om vi börjar nu. Globala förebilder som Greta Thunberg har lett till ett allt snabbare uppvaknande kring klimatkrisen.

Men ingen människa ensam varken kan eller ska lösa klimatkrisen. Det krävs aktiv politik. Såväl samhället som industrin måste ställa om, gå före och vidta de verkligt verkningsfulla åtgärderna. Genom satsningar på exempelvis HYBRIT och biodrivmedelsframställning går Norrbotten före och visar vägen i omställningen.

Vårt mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det ställer krav på att den nödvändiga klimatomställningen görs på ett rättvist sätt. Vi vill investera i grön infrastruktur och minska klyftorna mellan stad och land. Det ska vara lätt att göra rätt och investeringar i klimatsmart teknik ska göras i hela landet.

De som har mest ska också bidra mest. Det kommer att krävas både grön skatteväxling och att storbolagen tar ett större ansvar och betalar mer. Dessutom måste alla länder ta ett större ansvar, ingen ska kunna segla under radarn. Sverige ska vara en motor i både EU och FN för att alla länder ska leva upp till sina åtaganden.

Vi socialdemokrater lyssnar på vetenskapen, inser allvaret och förstår att det är bråttom. Vi är också övertygade om att omställningen kan ske på ett rättvist sätt som garanterar en bättre framtid för alla. Framförallt måste vi kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan för att även de ska kunna leva ett bra liv på den planet vi alla delar.

Ida Karkiainen, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email