Kampen mot gängkriminaliteten börjar i skolan

Sverige behöver en politik som säkrar en bra välfärd, bryter segregationen och bekämpar brottsligheten. Då räcker det inte att göra som M, KD och SD, som ställer upp på förslag om skärpta straff men samtidigt rycker undan långsiktiga satsningar på utsatta områden. Om vi ska knäcka gängkriminaliteten måste vi både bekämpa brotten och brottens orsaker.

En granskning av tidningen Grundskolan visar att många unga i utsatta områden inte klarar grundskolan. Det är mycket allvarligt och förtjänar hela samhällets uppmärksamhet. När en ung person inte klarar skolan blir riskerna för framtiden större.

10 000 fler polisanställda till 2024 är avgörande för att knäcka gängkriminaliteten i Sverige. Det kommer stärka samhällets förmåga att bekämpa brott, och öka tryggheten i hela landet. Men för att nå varaktig förändring måste också fler barn klara skolan och samhället behöver göra omfattande insatser för att bryta segregationen.

Det är i segregerade områden med svaga skolresultat som kriminella gäng har kunnat växa sig starka. När unga inte klarar skolan ökar risken att de blir rekryterade till kriminella gäng, och gängens möjlighet att påverka och utnyttja unga ökar.

Därför är en av de kraftfullaste åtgärderna för att bryta nyrekryteringen till gängen att ha insatser för att fler barn klarar skolan. Det är därför som skolan ska vara som starkast där utmaningarna är som tuffast. Därför stärker regeringen resurserna till skolan – mest där behoven är som störst.

I arbetet med att knäcka gängkriminaliteten är det förebyggande arbetet lika centralt som fler poliser. Detta verkar inte det högerkonservativa blocket förstå – varje gång de får chansen prioriterar de sänkta skatter före pengar till välfärden. 2019 sänkte M, KD och SD skatten med 20 miljarder kronor – pengar som hade behövts för att stärka välfärden och öka tryggheten.

Vi Socialdemokrater sätter alltid välfärden och tryggheten först. Därför utökar den S-ledda regeringen satsningarna till välfärden med ytterligare 5 välfärdsmiljarder utöver de 5 miljarder som redan har beslutats för 2020. Vi har också gjort om hur statsbidragen till skolan fördelas – så att närmare 5 miljarder kronor i år fördelas mellan de skolor där utmaningarna är som störst.

En jämlik kunskapsskola kostar – men att inte satsa på skolan och våra unga kostar mycket mer.

Anna Ekström, utbildningsminister (S)
Mikael Damberg, inrikesminister (S)
Linus Sköld, riksdagsledamot utbildningsutskottet (S)
Fredrik Lundh Sammeli, ordförande justitieutskottet (S)

facebook Twitter Email