Högre kunskaper och ökad jämlikhet i skolan

I dagarna tar sommarlovet slut och 1,5 miljoner elever börjar skolan. För några är det extra pirrigt att börja den allra första dagen i förskoleklassen. För andra inleds sista året på gymnasiet, och plötsligt står man på tröskeln till vuxenlivet. Men oavsett årskurs är det alltid skolans kunskapsuppdrag som ska stå i centrum.

Så har det tyvärr inte alltid varit. Under alltför lång tid har samhället inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, växande ojämlikhet, lärarbrist och bristande studiero. Det är fortfarande många barn som inte lär sig läsa, skriva och räkna ordentligt. Lektioner störs av mobilspel och sociala medier. Pengar som ska gå till skolan visar sig gång på gång användas för att berika stora företagskoncerner eller sprida religiösa budskap.

Det är nu dags att hela samhället kraftsamlar. Synen på skolan och vikten av kunskap måste uppvärderas. Sverige har tidigare haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Det har gjort Sverige till ett av världens bästa och rikaste länder. Dit ska vi nå igen.

Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen från dag ett satsat på skolan. Resurserna och lärarlönerna har höjts, skolplikten har förlängts och elevhälsan förstärkts. Nu jobbar 31 000 fler i skolan och kunskapsresultaten ökar i alla internationella mätningar.

Men ska svensk skola åter bli världsledande behöver vi göra mer. Vi socialdemokrater kommer därför fortsätta lägga fram reformer för stärkta kunskaper och ökad jämlikhet.

Högre kunskaper

Ska kunskaperna fortsätta uppåt behöver skolan ha höga förväntningar på alla elever. Trygghet och studiero ska råda i alla skolor. Lärarna ska ges förutsättningar för att leda arbetet i klassrummet.

En nationell plan för trygghet och studiero ska tas fram. Lärarna ska få fler kollegor och avlastning från exempelvis socionomer och lärarassistenter, så att de kan fokusera på undervisningen. Vi ska också förtydliga och förstärka läroplanernas fokus på kunskap och faktakunskaper. Otydliga kunskapskrav som varken lärare eller elever förstår ska ut ur klassrummen.

Ökad jämlikhet

Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas. Oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du har valt. Så är det inte i dag. Det vill vi ändra på; barn med olika bakgrund ska kunna mötas i skolan. Vi måstesäkra resurserna till skolan och se till att mest resurser går till de skolor där behoven är som störst. För oss socialdemokrater går elevernas rätt till utbildning före skolföretagens rätt att tjäna pengar.

Vi socialdemokrater vill förbjuda religiösa friskolor. Tack vare Januariavtalet kommer vi att kunna stoppa nyetableringar. I svensk skola ska kunskap och bildning stå i centrum.

Alla skolor ska helt enkelt vara bra skolor. Så bygger vi ett starkare samhälle med en bättre skola.

Anna Ekström (S), utbildningsminister
Linus Sköld (S), riksdagsledamot

 

facebook Twitter Email