Fällen ej modet och segern är vår!

Det blåser inte direkt några arbetarvänliga vindar i Sverige eller Europa. Snarare en nationalistisk högerextrem snålblåst som knappast vill värna utsatta arbetare eller fackföreningar. Arbetarrörelsen har milt sagt sett bättre dagar.

Året är 2019, landet är Sverige, och vi har fortfarande människor som går till jobbet på morgonen och aldrig kommer tillbaka, eller kommer hem svårt skadade med men för resten av sina liv på grund av arbetsplatsolyckor.

Förra året kom 58 människor aldrig hem från jobbet. Bakom siffrorna finns allt ifrån 21-åriga Julia till 75-åriga Åke. I år kan vi redan nu räkna till 19 omkomna i olyckor på arbetsplatsen.

Kampen för ett tryggare arbetsliv är en evig kamp. För kapitalismen kommer alltid sträva efter att maximera vinster och pressa arbetstagare att arbeta snabbare. Med konsekvensen att säkerhetsfrågor tummas på. Därför är det viktigt att vi högtidlighåller första maj – arbetarrörelsens dag.

Det finns dom som ifrågasätter varför och vill avskaffa helgdagsstatusen.

Det är samma krafter som ifrågasätter fackföreningsrörelsen och kollektivavtal – den svenska modellen. För de vet att organiserade arbetare är starka och kan med framgång driva arbetsmiljöfrågor, bättre lön och schysstare jobb.

Det finns dom som säger att vi socialdemokrater borde gått i opposition efter valet, att det hade varit bättre för partiet. Men vilka reformer hade blivit av om högern styrt?

Minns förra gången med både kraftigt minskade resurser till Arbetsmiljöverket, Avskaffandet av arbetslivsinstitutet som bedrev viktig forskning om arbetslivet och försämrade trygghetssystem.

Skulle vi tillåta konservativ högerpolitik få råda i Sverige i minst fyra år?

Jag vet att åtminstone jag inte hade kunnat se mig själv i spegeln om så skett. Eller möta blicken från alla de människor som kämpar för ett drägligare arbetsliv, alla som kämpar för att få vardagen att gå ihop, alla som kämpar för jämställdhet, alla som kämpar för klimatet, alla som kämpar mot förtryck och hatets fula tryne.

I trots och längtan, i svält och armod, har vi i 130 år byggt Sveriges välstånd och ska så fortsätta göra. För vi är Socialdemokrater och tar alltid ansvar.

Vill du också vara med och ta ansvar för ett mer rättvist Sverige, ett land fritt från förtryck och schysstare jobb? Kom och demonstrera med oss. Sluten er under vår enighetsfana, fällen ej modet och segern är vår.

Ida Karkiainen, riksdagsledamot

facebook Twitter Email