Det behövs en starkare rättskedja

Imorgon är det budgetdebatt i riksdagen. I fokus står regeringens budget 2020 och med den påbörjas och förverkligas en rad av våra socialdemokratiska vallöften.

Det handlar bland annat om fortsatta stora investeringar på skolan för höjda kunskaper, stärkt jämlikhet och fler lärare. Samt viktiga satsningar för att förbättra ekonomin för våra äldre genom sänkt skatt samt höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer.

Tillsammans med stora miljö- och klimatsatsningar, reformer för ordning och reda i välfärdssystemet med krafttag mot fusk och missbruk samt betydande resurser till viktiga reformer för Sveriges landsbygd utgör det tillsammans med en rad andra satsningar, en helhet som syftar till att bygga vårt samhälle starkare.

Vi lever i en föränderlig tid och en konfliktfylld värld. Skogsbränder och extremväder visar på klimatförändringarnas akuta konsekvenser. Handelskrig, extremism och auktoritära krafter dominerar världsutvecklingen, och globaliseringens snabba förändringar gör varje människa mer sårbar.

Det kan kännas tröstlöst, men det är som Palme en gång sa: ”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det”.

Och just så är det. Det finns inget förutbestämt öde för oss och vårt samhälle. Men det finns heller inte speciellt många enkla lösningar eller quick fix om vi ska vara ärliga. Ibland kan det dock låta så. Inte minst på det område jag själv verkar som ordförande för justitieutskottet.

Den grovt organiserade brottsligheten och det dödliga våldet är ett av vår tids största samhällsproblem. Vi ska knäcka gängkriminaliteten, stoppa skjutningarna och bryta rekryteringen. För det behövs fler poliser, skärpt lagstiftning och en stark rättskedja, från åklagare till kriminalvård.

Det är ett reformarbete vi påbörjade redan under förra mandatperioden och som vi nu bygger vidare på i budgeten för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Men all forskning och erfarenhet visar också tydligt att det behövs både och för att lyckas. Både brottsbekämpande och brottsförebyggande. Därför är det lika viktigt att vi satsar på en skola där alla barn får möjlighet att lyckas, på arbetsmarknadspolitik för att hjälpa den som står långt från arbetsmarknaden och på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

Investeringarna i budgeten på ett starkare samhälle handlar just om det, om en helhet som behövs för att lösa samhällsproblem. Ett målmedvetet arbete på bredden i samhället. En vass rättskedja, en välfärd som levererar och ett starkt samhälle.

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot

facebook Twitter Email