Bra förslag för Norrbotten

För ett tag sedan presenterade Trafikverket sitt förslag till åtgärder inom vägar, järnvägar och sjöfart för åren fram till 2019. Åtgärdsförslagen omfattar hela 712 miljarder kronor. En hiskelig massa pengar...

För Norrbottens del måste vi säga att förslaget är bra men efter remissbehandling kan det bli ännu bättre. För vår del finns Malmporten, d v s muddring av farled in till Luleå hamn, med. Den åtgärden stärker svensk export av järnmalm och ger sjöfarten i hela Bottenviken en skjuts framåt.

Vidare finns vår hett efterlängtade Norrbotniabana med. Visserligen bara upptill Skellefteå men med gott hopp om en fortsättning av byggnationen under nästa planperiod.

Här borde remissinstanserna peka på att den järnvägsplan som nu håller på att arbetas fram och är färdig om något år hinner gå ut och blir ogiltig om man bygger som Trafikverket förslår. En klar förbättringspotential.

Sedan finns också en rad åtgärder utefter Malmbanan med. Här har LKAB uttryckt viss besvikelse eftersom de hade hoppats att ett dubbelspår mellan Kiruna och Riksgränsen skulle finns med. Även här får väl remissarbetet ha sin gång och sedan får vi se vad det blir i slutändan.

Vi har också med åtgärder på de mest utsatta delarna av E10:an med i planen. Något som verkligen behövs. Här känner alla till att fler delar skulle behöva rustas upp men pengarna räcker inte till allt.

Sammantaget: Ett riktigt bra förslag ur norrbottnisk synvinkel. Nu gäller det först och främst att få detta fastställt genom ett regeringsbeslut till våren och sedan i det årliga budgetarbetet se till att tillräckligt med pengar avsätts så att allt detta bra förverkligas.

Jag och min kollega Johan Andersson hade den stora lyckan att få in en debattartikel i Dagens Nyheter. Första gången för både mig och Johan.

Artikeln handlar om att vi tycker att när körkorten förnyas för oss över 45 år ska också en synundersökning ingå. Inget märkligt alls tycker vi. Ingen ska ju hindras från att köra. Bara kunna se med normalsyn eventuellt med hjälp av glasögon.

Då blir man lite förvånad när vi får en reaktion som dömer ut detta som fjantigt. Jag kan inte inse att det skulle vara fjantigt att kunna se trafikmärken och medtrafikanter, främst kanske oskyddade trafikanter.

Vårt förslag hindrar inte äldre från att köra bil. Det hindrar ingen från att köra bil. Egentligen är konstigt att det inte redan finns.

Jag var 18 år när jag tog körkort. Nu är jag 63. Inte vid något tillfälle sedan jag var 18 har jag behövt göra en enkel syntest när mitt körkort förnyats.

Tror ni att jag ser lika bra nu som då? I så fall har ni fel. Även jag behöver syntester.

Leif Pettersson, riksdagsledamot

facebook Twitter Email