Äpplen är en viktig del i en sund kost

Det finns många angelägna ämnen som har fått egna dagar i vår kalender. Exempelvis så uppmärksammades Äpplets dag den 25 september. Mycket kan sägas och skrivas om äpplen, men jag fastnade för ordspråket – ”Ett äpple om dagen håller doktor borta”.

Att äta frukt och grönsaker är en del av ett sunt leverne och en viktig del av vårt folkhälsoarbete. Därför att många av våra folksjukdomar går att bromsa genom en sund kosthållning och ett aktivt liv. Vi kan själva minska riskerna för exempelvis diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar genom att äta sunt och motionera.

Vi har i Region Norrbotten tillsammans med länets kommuner arbetat fram en ny folkhälsostrategi. Arbetet har pågått under en längre tid och den ska snart fastställas politiskt i alla länets kommuner och så även i Region Norrbotten. Och varför har vi lagt tid på att arbeta fram en ny strategi om folkhälsan i länet, kanske någon undrar? Helt enkelt därför att vi norrbottningar har den sämsta hälsan i hela Sverige. Vi ser också att det särskilt är männen i länet som halkar efter övriga landet när det gäller hälsan. I dag kan det skilja ända upp till fyra år i förväntad medellivslängd (män 2014) mellan den kommun i länet som har bäst respektive sämst förutsättningar för ett långt och hälsosamt liv. Det är inte acceptabelt! Vi behöver ställa oss frågan om hur och vad vi äter. Använder vi tobak? Motionerar vi eller blir vi mest sittandes passiva? Och hur är våra alkoholvanor? Allt detta behöver vi göra enskilt eller med stöd i en grupp. Men sjukvården i länet behöver också kritiskt granska sitt förebyggande arbete med en stärkt folkhälsa och erbjuda stöd och åtgärda de brister som finns.

Men den mest orättvisa skillnaden finns faktiskt mellan människor som har olika utbildningsnivå. Har du en lägre utbildningsnivå så riskerar du statistiskt sett en sämre hälsa. Samma med vår ekonomiska situation, låg och svag inkomst ger en sämre hälsa. Med andra ord så handlar skillnader i hälsa och förväntad livslängd om klass och kön.

Därför är vår socialdemokratiska målsättning oerhört angelägen; Vi ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För vilken förälder kan acceptera att sin nyfödde son får en kortare livslängd och sämre hälsa beroende på i vilken kommun han föds i? Eller vilket barn vill se sin far få sämre hälsa och därmed riskera att dö tidigare? Min egen pappa dog vid 74 års ålder i cancer och jag hade önskat att han, under sina sista tio levnadsår, hade haft ett sundare och friskare liv.

Ett annat arbete som också påverkar folkhälsan är arbetet med att förhindra mäns våld mot kvinnor. Det är helt ofattbart att kvinnor dödas i dagens moderna samhälle, dödas av män som ofta finns i en nära relation. Alltför ofta finns barn som tvingas se och höra sin mamma bli misshandlad. Förutom att det skapar rädsla hos barnen så riskerar även dem att på sikt bli sjuka, vilket vi också behöver fokusera på. Folkhälsoarbetet är på riktigt och även nödvändigt!

Avslutningsvis kan vi konstatera att äpplen är en viktig del i en sund kosthållning och har dessutom fått en egen dag. Och eftersom att det plötsligt är höst nu så finns det svenska äpplen i butikernas sortiment – köp några och njut!

Maria Stenberg, regionråd

facebook Twitter Email