Vill Kenneth Backgård montera ned kulturen i Norrbotten?

Inför valet 2018 kunde vi läsa att både Sjukvårdspartiet och de borgerliga partierna i regionfullmäktige ville spara på övrig verksamhet så som kultur, regional utveckling och infrastruktur i storleksordningen 90 miljoner årligen.

Nu har det gått fyra månader och det första skarpa förslaget har kommit upp på bordet. Det handlar om att ledningen säger upp alla fleråriga avtal där föreningarna får mindre än 300 000 kronor i bidrag från Region Norrbotten för att ”skapa en handlingsberedskap”.

Beslutet berör 29 föreningar som i och med detta får se sitt fleråriga verksamhetsbidrag indraget. Min fråga till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård är, vilka föreningar är det ni planerar att dra in bidraget för permanent? Är det länets kvinnojourer Kenneth vill slå undan fötterna för eller är det Bris?

Kanske handlar det om det tydligt uttalat feministiska Galleri Syster, amatörteatrarna, Norrbottens hembygdsförbund eller är det kanske samernas utbildningscentrum som riskerar att inte få bidraget förlängt?

Regionens uppdrag handlar inte om sjukvård eller kultur. Det handlar om både och. På samma sätt som Region Norrbotten är ansvariga för en stor del av länets hälso- och sjukvård är de också ansvariga för regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Det står inte i motsatsförhållande till varandra utan det handlar om en symbios. Det handlar om att skapa ett attraktivt Norrbotten där människor vill bo och verka. Det handlar om att värna de värden som skaparar ett attraktivt och levande Norrbotten, det där som binder människor samman och skapar en känsla av samhörighet och sammanhang och som bidrar till ett livskraftigt län.

Region Norrbotten har en budget på drygt 9 000 miljoner årligen, 97 % av det går till hälso- och sjukvården. Resterande 3 % står kultur, regional utveckling och kollektivtrafik för. Att tro att en minskning av den budgetramen ska lösa sjukvården strukturella problem är inte bara naivt, det är också absurt.

Nu är det hög tid att Kenneth Backgård talar klarspråk och berättar vilka föreningar det är regionledningen tänker dra in bidragen för.

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)

facebook Twitter Email