Vi investerar i vården – för trygghet och tillgänglighet

Alla har vi varit där eller kommer att hamna där – i det där ödesdigra och skräckfyllda ögonblicket när vi inser hur skört och sårbart livet är. Det kan vara barnet som faller och slår i huvudet eller en trafikolycka som vi eller någon vi älskar plötsligt är inblandad i.

Eller allvarliga och komplicerade cancersjukdomar. Men det kan lika gärna handla om enklare men nog så allvarliga vardagsolyckor som ett fall i hemmet på ålderns dagar eller för en äldre anhörig. Ögonblick då vi alla vill ha – och behöver – hjälp. Snabbt och mycket!

Vår största utmaning och vårt viktigaste mål är att klara av personalförsörjning och det samarbete- samordning som krävs för att hälso-och sjukvården i Norrbotten ska kunna finnas där för alla, i alla de olika skeden i livet, då vi behöver den. Vi har redan gjort en rad prioriteringar, avsatt utvecklingsmedel samt gjort organisationsförändringar och investeringar för att säkra en hållbar hälso-och sjukvård i Norrbotten.

Med hjälp av stark socialdemokratisk regeringspolitik kan vi nu ta ytterligare steg i utvecklingsarbetet. De senaste månaderna har den s-ledda regeringen presenterat satsningar som både visar prioriteringarna och antar de stora utmaningar som hälso-och sjukvården idag står inför. För Norrbottens del handlar det om runt 180 extra miljoner till några av våra viktigaste utvecklingsområden.

  • Ökning av de generella statsbidragen för att höja kvaliteten i välfärden
  • Öka bemanning och stärka kompetens i gruppen vårdpersonaltillsammans med en kraftig personalsatsning för bättre arbetsvillkor och förbättrade arbetssätt samt nyanställningar
  • En stor satsning på en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förbättrad förlossningsvård, mer tillgängliga hälsocentraler, samt bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Konkreta exempel på vad pengarna använts till i Norrbotten är bland annat förstärkningar av ungdomsmottagningarna, utbildningstjänster för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialist och vårdnära servicemedarbetare där vi jobbar med uppgiftsväxling för att frigöra resurser i våra verksamheter för att få mer tid för patienterna.

Och sist men inte minst:

  • en stort riktad mångmiljonsatsning på ambulanssjukvården i hela landet.

Det övergripande generella målet är att den genomsnittliga responstiden vid så kallade prio 1-larm ska vara högst en kvart i hela Sverige. För oss Socialdemokrater i Norrbotten är här det absolut viktigaste att klara både kompetensen och de investeringar i ambulanser och helikoptrar som krävs för att erbjuda alla den kvalificerade vård vi behöver när vi drabbas i ett så stort och glesbebyggt län.

Vi klarade målet att gå från ett skenande underskott till ett överskott – för att nu vara bäst av alla regioner i landet när det gäller ekonomi i balans. Nu ska vi klara nästa mål: att genom strategiska utvecklingssatsningar på personal, tillgänglighet och kvalitetssäkrad medicinteknik stärka trygghet och en bra vård för alla. I hela länet.

Maria Stenberg, regionråd
Anders Öberg, regionråd

facebook Twitter Email