Trygghet i hela landet

Sverige ska vara ett land där alla känner sig trygga och säkra. Idag är det inte så och det vill vi ändra på. Situationen ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I storstäderna finns problem med grov gängkriminalitet medan människor i Norrbottens mer glest befolkade områden är oroliga för långa avstånd till närmaste polispatrull.

Människor ska kunna känna sig trygga i hela landet och därför investerar vi i fler poliser, fler tulltjänstemän och fler åklagare. För oss socialdemokrater går det före stora skattesänkningar för dem som tjänar mest.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör den största satsningen på polisen under 2000-talet med sammantaget 7,1 miljarder under åren 2018–2020. Ambitionen är att förbättra polisens arbetsförhållanden och öka antalet polisanställda med 10 000 personer till 2024. Vi stärker också gränsbevakningen och tullen för att stoppa insmuggling av vapen och narkotika. Tillsammans med förstärkningar av hela rättskedjan gör vi det tufft för kriminella och tryggt för vanliga människor.

Vi behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och prioritera välfärden därför att Sverige är starkare när vi håller ihop. Inför valåret är skillnaderna i svensk politik tydliga. Vi socialdemokrater vill göra fler investeringar i samhällsbygget för ett tryggare Sverige. Oppositionen, med Moderaterna i spetsen, föreslår istället ytterligare skattesänkningar som leder till nedskärningar. Det ger varken fler poliser eller ökad trygghet.

Trygghet skapar vi genom att polisen får de resurser som krävs men också genom att alla människor ges möjlighet att nå sina mål genom satsningar på skola, utbildning och fler jobb. Så utvecklar vi den svenska modellen.

Vi socialdemokrater ser att vi behöver både och. Både kompromisslös kamp mot den organiserade grova brottsligheten och kraftfulla insatser mot brottens orsaker. Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Trygghet skapas med investeringar i vårt gemensamma samhälle.

Ida Karkiainen, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email