Stora skattesänkningar är inte gratis

Sveriges ekonomi befinner sig i ett nytt, urstarkt läge. Genom att prioritera ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget och välja bort den borgerliga regeringens ofinansierade skattesänkningar har den socialdemokratiskt ledda regeringen vänt ett underskott på 60 miljarder 2014 till överskott på 80 miljarder 2018, där hälften används till att betala av på statsskulden och hälften används till reformer.

För oss socialdemokrater är det självklart att alla i Sverige ska märka när ekonomin går bra. Därför investerar vi nu i fler barnmorskor, poliser, barnskötare, lärare och militärer samtidigt som vi stärker barnfamiljernas ekonomi och sänker skatten för pensionärer. Men nu när oppositionspartierna har presenterat sina budgetar är det tydligt att alla inte håller med.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill istället sänka skatten och att pensionärer ska betala högre skatt än löntagare. Moderaterna har efter tre år i opposition kommit fram till att lösningen på Sveriges problem är ännu ett jobbskatteavdrag där den som tjänar 35 000 kronor i månaden ska ha dubbelt så hög skattesänkning som den som tjänar 15 000 kronor. Även Sverigedemokraterna har en tydlig skattesänkarprofil där mest går till den som tjänar bäst.

Men stora skattesänkningar är inte gratis. Jämfört med regeringen vill Moderaterna minska resurserna med tre miljarder kronor till landstingen och kommunerna, som ansvarar för bland annat sjukvård, skola och äldreomsorg. Sverigedemokraterna går ännu längre och vill lägga 13 miljarder kronor mindre än regeringen. Jämnt fördelade över landet skullen en sådan resursminskning innebära 98 miljoner kronor mindre till Region Norrbotten och 38 miljoner kronor mindre till Piteå kommun. Det motsvarar många sjuksköterskor, lärare, barnskötare och andra som aldrig kommer anställas inom välfärden.

Alla partier är överens om att det finns överskott i ekonomin men frågan är hur de ska användas. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill sänka skatten på bekostnad av patienter, pensionärer och skolelever. Vi socialdemokrater tänker fortsätta utveckla den svenska modellen, stärka välfärden och ta ansvar för svensk ekonomi genom att betala av 40 miljarder kronor på statsskulden. Där går just nu skiljelinjen i svensk politik.

Hannah Bergstedt, riksdagsledamot

facebook Twitter Email