Satsningar för en trygg och modern sjukvård

Du ska kunna lita på att du får bra vård när du behöver den, oavsett vem du är eller var du bor. För oss duger inget annat som ambition för svensk hälso- och sjukvård.

Därför gör regeringen nu de största satsningarna på svensk hälso- och sjukvård i modern tid – de satsningar som presenterades i den senaste budgeten innebär preliminärt 111,3 miljoner kronor för Region Norrbotten 2018.

Det är bakgrunden till den turné för en trygg och modern sjukvård där regeringen och landstingen runt om i Sverige möts för en dialog om sjukvården. En turné som nu fortsätter med Norrbotten.

En god och tillgänglig vård börjar och slutar med personalen. Ska vi klara av den sjukvård vi strävar efter, då hänger det på personalen. Att de är tillräckligt många, har en god arbetsmiljö och får använda sig av sin fulla kompetens. När vi ser problem som stängda vårdplatser och vårdköer beror det ofta på problem med kompetens- och personalförsörjning.

Många känner idag oro inför att vården inte ska fungera när de behöver den. Att känna oro när man själv eller anhöriga är sjuka är naturligt. Men i den oron ska vi kunna känna trygghet i att vården finns där. Vi ska kunna lita på att kontakten med sjukvården fungerar snabbt och smidigt.

Därför gör regeringen stora satsningar på hälso- och sjukvården. I det möte som regeringen idag genomför tillsammans med ledningen för Region Norrbotten kommer vi bland annat att lyfta tre områden – personalens förutsättningar, en tillgänglig vård och en trygg förlossning.

Personalen ska ha tillräckligt många kollegor och rätt kompetens. Att låta proffsen vara proffs, det är en central prioritering för oss. Vi ser behoven av rätt person med rätt kompetens på rätt plats. Särskilt handlar detta om behoven av specialistutbildade sjuksköterskor. För att möta detta behov satsar regeringen stort på personalfrågor, 2018 uppgår satsningarna till tre miljarder kronor. Till detta har vi gjort en satsning på utbildningsplatser för sjuksköterskor och bygger ut läkarutbildningen.

Vi ska korta väntan på vård. Tillgängligheten har försämrats under de senaste åren, det måste vi vända. Den första kontakten med vården är central. Därför ser vi ett behov av en skärpt vårdgaranti utifrån det förslag som utredningen God och nära vård har om att en medicinsk bedömning ska ges redan efter tre dagar.

En trygg förlossningsvård. Det är många som är oroliga över om vården ska finnas där när man väntar barn, och om personalen ska hinna med att ge en bra vård. Regeringen skjuter därför till en extra miljard om året i fem år, för fler anställda, en bättre arbetsmiljö, bättre eftervård och en sammanhängande vårdkedja.

Det är landstingen som levererar vård, men regeringens uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att ge bästa möjliga vård. Det är därför som regeringen gör historiskt stora satsningar, som också kommer invånarna i Norrbotten till del. Det är genom investeringar vi löser vårdens problem och utvecklar den svenska modellen.

Annika Strandhäll (S) Socialminister
Maria Stenberg (S) Regionråd Norrbotten

facebook Twitter Email