Så bygger vi Norra Sverige starkt och hållbart

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss är det självklart att investeringar i en hållbar infrastruktur går före sänkta skatter. Sverige ska ha bra vägar och ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet.

För Norrbotten och Västerbotten innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor samt sjöfart. Detta är möjligt eftersom den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar totalt 100 miljarder kronor mer än vad den förra borgerliga regeringen gjorde.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid.

Redan 2018–2020 startar bygget av Norrbotniabanan. Först med delen Umeå-Dåva och därefter etappen Dåva-Skellefteå. för att tillgodose industrins behov av effektivare godstransporter samt medborgarnas behov av ökad tillgänglighet. I vår region sker även större reinvesteringar på Malmbanan, vilket är viktigt hela Sveriges tillväxt.

Vad gäller sjöfart så ingår statens del av projekt Malmporten som tillsammans med kommunen och LKAB kommer bidra till ökad kapacitet i Luleå hamn och farled. Ytterligare insatser på E10 för att säkerställa hög trafiksäkerhet, användbarhet och framkomlighet för trafikanter samt ge möjlighet att behålla nuvarande hastighetsgräns på 100 km/h. Därutöver tillkommer satsningar på det mindre vägnätet och byggandet av en ny bro över Kalix älv.

Den nya nationella planen är en viktig del i vårt starka samhälle, och innebär att vi tar ett betydande steg för att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland. Satsning på bättre och säkrare vägar ger dessutom förutsättningar för näringsliv och jobb i hela landet.

Investeringar för att göra Sverige hållbart går före sänkta skatter. Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet. Den s-ledda regeringen satsar 100 miljarder kronor mer än den förra och borgerliga regeringen, det är med investeringar i infrastruktur vi bygger det starka samhället.

Leif Pettersson, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email