Regionen är på rätt väg

När den rödgröna regeringen för några veckor sedan presenterade förslaget till budget 2018 då fick landets kommuner och regioner besked om riktning och mål för de närmaste åren. Budgeten vill s-v- och mp se som en satsning för framtidens samhällsbygge.

För Region Norrbotten blev det också ett kvitto att vi är på rätt väg. Flera av nysatsningarna i den omfattande välfärdsbudgeten på över 5 miljarder – till enbart området sjukvård – är prioriteringar som region Norrbotten redan beslutat om och påbörjat ett arbete kring.

Det gäller t ex regeringens ambition att under flera år satsa på förlossningsvården. Här har Norrbotten genom många års förändringsarbete lyckats koncentrera resurser och kompetens så att vi i Sunderbyn nu inte bara har en av landets största förlossningskliniker. Det är också den klinik som placerar sig i topp när det gäller att säkra förlossningsvården för barn och mödrar. De 22 miljoner som Norrbotten får del av i den här satsningen kommer att kunna användas till fortsatt utvecklingsarbete för att långsiktigt säkra ett tryggt omhändertagande. Det handlar både om fortsatt kompetensutveckling men också fler investeringar i teknik och organisation för att stärka tillgängligheten i hela länet.

Det i Norrbotten redan påbörjade och uppmärksammade arbetet med så kallade patientkontrakt är annat som prioriteras i budgeten 2018. Regeringens k patientmiljard omfattar just det behov av skärpt vårdgaranti i primärvården som vi sedan tidigare sett behov av. Det handlar både om att öka tillgängligheten för patienterna men också att genom de så kallade patientkontrakten få en mer sammanhållen plan över vårdinsatserna.

Totalt med det nu något höjda statsbidraget får vården i Norrbotten drygt 180 miljoner kronor. Det betyder naturligtvis ökade resurser för allt från att korta köer och satsningar på att förbättra barns -och ungdomars hälsa till höjt tandvårdsbidrag. Det är viktiga resurstillskott i det fortsatta arbetet för att utveckla och förbättra vård och välfärd i länet.

Men det handlar nu också om att ta tillvara de ökade resurserna för att möta de utmaningar välfärdsbygget i ett län som Norrbotten behöver anta och hantera. Som till exempel den alltmer kännbara och nationellt omfattande personal- och kompetensförsörjningen. Det pågående arbetet med att stärka personalorganisationen, medarbetarnas möjlighet till både kompetensutveckling och karriärmöjligheter kan nu ytterligare stärkas.

Men för att framtidssäkra samhälle och utveckling här behövs också fortsatta investeringar i kommunikationer, innovationer, företagande – ja, livsvillkor och förutsättningar för alla invånare.

Det är det som budgeten, de politiska prioriteringarna och vårt utvecklingsarbete för välfärden i Norrbotten handlar om: att garantera att välfärd och goda livsvillkor kommer alla till del. Med våra prioriteringar och regeringen budgetsatsningar kan vi nu fortsätta investeringarna i ett samhällsbygge som skapar framtidstro, hopp och trygghet.

Maria Stenberg, regionråd (S) Anders Öberg, regionråd (S)     Agneta Granström, regionråd (MP)     Glenn Berggård, regionråd (V)

facebook Twitter Email