Politiska dokument

Här hittar ni Socialdemokraternas förslag till styrande dokument för Region Norrbotten så som strategiska planer och finansplaner.

Socialdemokraternas förslag till finansplan 2020-2022 (003)

Socialdemokraternas förslag till Strategisk plan 2020-2022

facebook Twitter Email