Nu skapar vi ordning och reda på vägarna

Den 23 maj röstar riksdagen om beställaransvar vid köp av transporter. För oss socialdemokrater är ett skärpt beställaransvar ett viktigt steg i arbetet för ordning och reda på vägarna.

Det råder högtryck i svensk industri och byggsektor. Ökade investeringar och växande export innebär en hög efterfrågan på transporter. En förutsättning för att industrin ska kunna utvecklas och växa ytterligare är att bygga ut infrastrukturen. Därför satsar den här regeringen 700 miljarder kronor under kommande år på järnväg, väg och sjöfart. Det är 100 miljarder kronor mer än den förra borgerliga regeringen.

Lika viktigt som det är att bygga ut infrastrukturen är det att skapa ordning och reda på svenska vägar. Det finns idag stora problem med social dumpning inom delar av åkeribranschen. Vi har sett rapporter om chaufförer som tvingats bo i sina fordon i flera månader i sträck för löner som det inte går att leva på. Det är oacceptabelt. När åkerier från låglöneländer sänker kostnader genom lönedumpning, genom att inte betala in rätt skatter och genom att bryta mot lagar och regler riskerar seriösa åkerier som gör rätt för sig att konkurreras ut.

Ingen ska tveka på att regeringen arbetar hårt för att sätta stopp för den sociala dumpningen som råder inom delar av branschen. Vi vill säkerställa att åkerier som vill göra rätt, som ser till att chaufförerna har schyssta villkor och som investerar i klimatsmarta transporter har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det ska löna sig att ta ansvar.

Därför föreslår regeringen att beställaransvaret vid köp av transporter skärps. Det betyder att den som köper en transport har ett ansvar att se till att transporten utförs enligt reglerna. Det är en viktig signal om att det inte ska löna sig att dumpa villkoren.

Vi har tidigare infört sanktioner med upp till 40 000 kronor för utländska lastbilar som kör utan tillstånd och gett polisen befogenheter att låsa fast hjulen för att säkerställa att sanktionerna betalas. Samtidigt utbildas just nu 400 personer i inspektioner av tung trafik tack vare regeringens satsning på effektivare kontroller på vägarna. För att öka trafiksäkerheten kommer vi att införa krav på vinterdäck på alla hjul även på tunga fordon, det gäller både svenska och utländska lastbilar. Dessutom inför vi automatiserade nykterhetskontroller i hamnar och andra strategiska platser.

Den här regeringen gör rekordstora satsningar på infrastrukturen, prioriterar arbetet med schyssta villkor inom transportbranschen och tar krafttag för att skapa ordning och reda på vägarna. Det är slut med tider av underinvesteringar. Nu bygger vi Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Tomas Eneroth (S) Infrastrukturminister
Leif Pettersson (S) riksdagsledamot

facebook Twitter Email