Moderaterna vill skära ner på biståndet trots omvärldens utmaningar

Sverige är en av de mest respekterade biståndsgivarna i världen. Bistånd är ett sätt att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck. Det är också en katalysator för utveckling, jämlikhet och framtidstro, samt ett sätt att bekämpa odemokratiska styrelseskick.

För oss socialdemokrater är det viktigt att välståndet fördelas rättvist. Därför prioriterar vi ett utvecklingssamarbete som håller hög kvalitet och uppnår goda resultat.

Det här är något som Moderaterna inte verkar förstå. I Moderaternas skuggbudget är linjen tydlig, skattesänkningar går före välfärd. Och en del av pengarna ska tas från biståndet. Närmare bestämt 3,4 miljarder kronor.

I regeringens höstbudget tillförs ytterligare 500 miljoner kronor till biståndet. Det innebär att regeringen uppfyller målet om att en procent av Sveriges BNI ska gå till bistånd, som riksdagen slagit fast, och som även Moderaterna stått bakom.

Så varför gör Moderaterna nedskärningar i biståndet just nu? Man kan tycka att den pågående humanitära krisen, som är den största sedan FN bildades, vore skäl nog att satsa på svenskt bistånd. På grund av väpnade konflikter, men också till följd av allt fler naturkatastrofer är över 135 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. Förtrycket av kvinnor och flickor fortsätter, det demokratiska utrymmet minskar och mänskliga rättigheter kränks. Biståndet behövs mer än någonsin och vi vet att det gör skillnad.

Demokrati och mänskliga rättigheter får aldrig åsidosättas. I en tid då nationalistiska tendenser, ett konservativt synsätt gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt minskat globalt ansvarstagande blir allt mer vanligt, måste vi vara en motkraft. Moderaterna väljer att satsa på skattesänkningar för dem som tjänar mest istället för hjälpinsatser för människor som lever i fattigdom och förtryck. Det är, kort och gott, samma gamla visa.

 Emilia Töyrä, riksdagsledamot

facebook Twitter Email