Lägre pensionärsskatt och högre pensioner

Vi socialdemokrater och regeringen har lovat att ta bort den borgerliga pensionärsskatten senast den 1 januari 2020. Det håller vi fast vid. Efter att länge ha stretat emot har de borgerliga partierna ett efter ett anslutit sig till vår uppfattning om att pension är intjänad lön och att ålderspensionärerna ska ha samma skatt som löntagare.

Borgerliga företrädare skriver gärna om hur mycket de sänkt skatten för pensionärer, utan att vilja förklara varför de införde skatteskillnaden överhuvudtaget och sedan höll den relativt konstant. Den borgerliga uppsplittringen av inkomstbeskattningen är omoralisk och den fördjupar dessutom klassklyftorna.

Skatteklyftan är sedan 1 januari 2018 borta för alla ålderspensionärer med inkomster upp till 17 000 kronor i månaden. Vi har även minskat klyftan för dem med sjuk- och aktivitetsersättning. Samtidigt har vi höjt bostadstillägget två gånger och dubblerat tandvårdsbidraget. Vi socialdemokrater lovar att 2019 halvera den kvarvarande skatteklyftan för de ålderspensionärerna som tjänar upp till ca 1,1 miljoner kronor årligen.

Vi har redan lagt ett förslag till pensionsgruppen för cirka 1,2 miljoner av pensionärerna, sex av tio berörs av det förslaget. För personer med en allmän inkomstpension på mellan 11 000 och 14 000 handlar det om en höjd pension på 600 kronor i månaden. I Almedalen har vi framfört ett andra förslag till pensionsgruppen som innebär att pensionsavgiften höjs till 18,5 procent. Förslaget ger på sikt åtta procent högre allmän pension, 1 000 kronor i månaden för en genomsnittpensionär i dagens penningvärde. Vi vill att vanliga löntagare ska få 70 procent av slutlönen i pension.

I sin sista budgetmotion har moderaterna anslutit sig till att ta bort skatteklyftan 2020 men de förordar också ett nytt s.k. jobbskatteavdrag (JSA) som drar isär den inkomstbeskattning som snarare borde hållas ihop. Särskilt anmärkningsvärt är att deras JSA delvis ska finansieras genom höjd skatt för de med sjuk- och aktivitetsersättning. Hur rättvist och lika för alla är det?

Ingen vet om moderaterna kommer att stödja våra förslag om höjda allmänna pensioner och höjd pensionsavgift. Sannolikt vill de hellre prata sänkta skatter som främst gynnar de rikare pensionärerna.

Vad Sverigedemokraterna tycker är oklart. De är för utgifter, men oftast emot inkomster. De ställer sig dock gärna bakom alla moderata skattesänkningsförslag vars effekter på skola, vård och omsorg kommer att bli förödande. Alla arbetare får räkna med sänkt ekonomisk standard och osäkrare anställningsförhållande så fort Jimmy Åkesson (SD) röstar i riksdagen.

Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email