Jämlik vård och ordning på finanserna

Sjukvårdens utveckling går rasande fort och det gäller för oss politiker att hela tiden ligga i framkant och vara modiga för att klara de förändringar som behövs för att även i framtiden kunna leverera en jämlik sjukvård av högsta kvalitet till norrbottningarna.

I veckan debatteras finansplanen i regionfullmäktige och Socialdemokraterna lyfter fram tolv strategiska prioriteringar under den kommande planperioden.

En jämlik vård
Vården ska vara jämlik, oavsett klass eller kön ska du ha samma möjlighet till en god hälsa, dessutom ska det givetvis finnas offentligt finansierad vård i alla kommuner.
Ett jämställt Norrbotten
Ett återinförande av jämställdhetsrapporten och regionens ansvar som regionalt utvecklingsansvariga är två viktiga delar för att skapa jämställda förutsättningar och för vår förmåga att växa som län.
Digital hälsocentral via 1177 och kontakt med vården samma dag
Det behöver bli lättare att boka tid hos vården och de som lider av psykisk ohälsa ska snabbt kunna få hjälp via sin hälsocentral.
Fast läkarkontakt och äldremottagningar
En fast läkarkontakt skulle skapa större trygghet för många äldre och kroniskt sjuka personer. Vi socialdemokrater vill dessutom inrätta äldremottagningar där kompetens om äldres hälsa finns samlad.
Nära vård på nya sätt och innovativa lösningar
Vi vill se en satsning på den nära vården som ökar tillgängligheten, stärker kvalitén och höjer statusen för arbetet på hälsocentralerna.
Tillgänglighet till tandvården
Tillgängligheten till folktandvården behöver prioriteras med särskilda satsningar på riktade personalfrämjande åtgärder och rekryteringar.
Samverkan för bättre psykisk hälsa
Att vända utvecklingen med den ökande psykiska ohälsan är en av våra viktigaste samhällsutmaningar och är en viktig del i arbetet med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Personal och kompetensutveckling
Satsningar på kompentensutveckling för vårdens alla yrkesgrupper och särskilda erbjudanden för olika yrkesgrupper minskar behovet av stafetter och skapar trygghet.
Öppna och demokratiska processer
Det finns en oroande utveckling där demokratiska processer sätts ut spel och oppositionen inte ges möjlighet att påverka eller diskutera planerade förändringar.
Aktivt folkhälsoarbete
Socialdemokraterna föreslår bland annat fler familjecentraler. Det strategiska folkhälsoarbetet behöver prioriteras.
Ansvar för regional utveckling
Regionen ska jobba långsiktigt och strategiskt tillsammans med näringsliv, kommuner och myndigheter för att vara attraktivt för investerare och etableringar.
Ansvar för ekonomin
Vi vill se ett fortsatt fokus på ett tillitsbaserat arbete i alla verksamheter för att ställa om, utveckla och anpassa vården.

Att backa in i framtiden och lova att återställa verksamheter som varit stängda i åratal kommer inte att lösa sjukvårdens utmaningar. Det krävs däremot en ansvarsfull ekonomisk politik med ett tydligt jämlikhetsfokus för att skapa förutsättningar för en vård av hög kvalitet, det vill vi gärna ta ansvar för.

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)
Elisabeth Lindberg, ledamot regionfullmäktige (S)

 

facebook Twitter Email