Hur ska Sjukvårdspartiet göra?

Hur är det med Region Norrbottens ekonomiska situation och vad är egentligen sant? Kommer vi att få behålla vår regiondrivna hälsocentral på vår ort eller i vår kommundel? Frågorna är många.

Bokslutet för 2018 visade ett positivt resultat på 150 miljoner. Ett resultat som hade kunnat vara 118 miljoner bättre om inte värdet på pensionsavsättningarna gått ned precis i samband med bokslutet, men nu helt återställt.

God ekonomi har ansetts vara att två procent av intäkterna under ett år ska avsättas för att klara av att möta sämre år eller investeringar i nya sjukhus, i ny teknik när de gamla är slut eller att göra förändringar som gör det möjligt att ställa en säkrare diagnos.

Socialdemokraterna har alltid tagit ansvar och beslut som gjort att vi kunnat säkra den vård som var viktig, nödvändig och som lett till utveckling. Men när vi blev färre norrbottningar och skatterna inte räckte till fick vi ett underskott som gjorde att vi behövde höja skatten för att få tid för planerade omställningar.

Höjningen som genomfördes var 1,16 kr på varje intjänade hundralapp och enligt oss socialdemokrater var det nödvändig. Moderaterna och Centerpartiet föreslog ingen höjning, Sjukvårdspartiet ville höja skatten med 0,55 kr – de förslagen hade resulterat i att vi nu hade haft ett stort underskott.

Snacka om populistiska förslag utan att berätta hur de skulle lösa situationen.

Sjukvården står för 97 procent av Region Norrbottens budget. Lösningen på regionens ekonomiska utmaningar är inte att sluta ta det regionala utvecklingsansvar som regionen fick 2017, eller att sluta med att säkra ett brett kultur- och föreningsliv.

Jag tror det är många med mig som nu funderar hur Sjukvårdspartiet ska göra i en situation då alla siffror går åt fel håll, samtidigt som de ska infria vallöften om obs-platser i alla kommuner, nya distriktsjuksköterskor och öppnandet av BB i Kiruna.

Förstår dagens ledning vad den lovat och som nu ska levereras? Eller tänker den bryta löftena?

För mig handlar det om att säkra den nära vården här och nu, tillgången till sjukvård på dagens hälsocentraler och att undersöka möjligheten att förflytta resurser och uppgifter till den nära vården. Men det handlar också om att säkerställa att vi har en ekonomi som inte skjuter över kostnader på kommande generationer. Så tar vi ansvar både för dagens och morgondagens sjukvård.

Anders Öberg, regionråd i opposition

facebook Twitter Email