Äldremottagningar och en fast läkarkontakt – för trygghet och kontinuitet

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre.

De senaste månaderna har inneburit stora utmaningar för hälso- och sjukvården, för vårt gemensamma samhälle och för oss som människor. Det har blivit tydligt att vården har en fantastisk förmåga att ställa om för att möta de behov som hastigt uppstått med anledning av Coronapandemin. Men det har också blivit än mer tydligt att den första linjens sjukvård, vården som finns på hälsocentralerna och i hemmet behöver stärkas upp.

I takt med att norrbottningarna blir allt friskare och lever allt längre ökar gruppen äldre. För att möta upp det vill vi socialdemokrater inrätta äldremottagningar med geriatrisk och palliativ kompetens på hälsocentralerna för de äldre med de största behoven. De som är multisjuka och de som har behov av återkommande kontakter. Vi vet att länets pensionärsorganisationer efterfrågar en samlad organisation och kunskap kring äldres hälsa och det vill vi införa.

Vi vill också att alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt – att den som blir sjuk ska kunna få hjälp av någon som känner till just den personens behov. Det är särskilt viktigt för många äldre och patienter med kroniska sjukdomar. I dag är det alltför ofta så att man får träffa olika läkare från gång till gång, det är olyckligt och någonting som vi vill ändra på.

Rätt till en fast vårdkontakt och införandet av äldremottagningar skulle skapa mer trygghet och kontinuitet. Så vill vi socialdemokrater stärka vi den nära vården och säkerställa en god vård under hela livet.

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)
Helena Öhlund, ledamot regionfullmäktige (S)

 

facebook Twitter Email