Äldremottagningar – för trygghet och kontinuitet

I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass och varje dag utvecklas för att möta morgondagens behov.

Vi socialdemokrater jobbar hela tiden för att alla vi i Norrbotten ska ha tillgång till vård efter behov samt vård och omsorg av hög kvalitet när vi behöver det.

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre.

Norrbottningarna blir allt friskare och lever allt längre vilket gör att gruppen äldre ökar. För att möta upp det vill vi socialdemokrater under de kommande åren inrätta äldremottagningar med geriatrisk och palliativ kompetens på hälsocentralerna för de äldre med de största behoven. De som är multisjuka och de som har behov av återkommande kontakter. Vi vet att länets pensionärsorganisationer efterfrågar en samlad organisation och kunskap kring äldres hälsa och det vill vi nu införa.

Vi har infört en stanna kvar premie för läkare som stannar tre år eller mer inom primärvården och det har fallit väl ut. Det är ett steg på vägen för att skapa mindre beroende av stafettläkare, få fler egna läkare och därmed säkerställa både kvalitet och kontinuitet.

Satsningen för att få läkare att stanna kvar och införandet av äldremottagningar gör vi för att skapa trygghet och kontinuitet. Så stärker vi den nära vården och säkerställa god vård under hela livet.

Anders Öberg, regionråd (S)
Birgitta Persson, regionrådskandidat (S)

facebook Twitter Email