Vikten av det arktiska samarbetet förtydligades

Under partikongressens andra dag har området ”Samarbete för gemensam säkerhet, Global utveckling för fred och rättvisa” behandlats i Göteborg. Partistyrelsen lyssnade till Norrbottens synpunkter och förde in det vikten av det arktiska samarbetet i de politiska riktlinjerna.

– Det är glädjande att partistyrelsen lyssnade till våra argument och förde in att ett försämrat säkerhetsläge inom Arktis kräver ett utökat mellanmänskligt samarbete, säger Carina Strömbäck ombud från Norrbotten.

Carina Strömbäck var upp i talarstolen och argumenterade för en skrivning där vikten av mellanmänskliga relationer skulle tydliggöras.

– För Norrbotten är frågorna om Arktis viktiga, inte minst utifrån vårt strategiska läge och jag är glad att partistyrelsen var lyhörda för våra synpunkter säger Carina Strömbäck avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, delegationsledare070-609 35 63

Carina Strömbäck, ombud070-283 52 14

facebook Twitter Email