Vi rödgröna går i opposition

Nu har väljarna sagt sitt, Sjukvårdspartiet har vunnit och ett stort ansvar vilar nu på dem att sy ihop ett fungerande styre för Region Norrbotten. Vi kommer fullfölja mandatperioden och förbereda för en så smidig övergång som möjligt, Norrbotten förtjänar stabilitet även vid maktskiften.

– En valnatt förändrar inte Norrbottens utmaningar. Det finns en verklighet där kompetensförsörjning, stora avstånd och minskande befolkning är en vardag som måste hanteras oavsett politiskt styre konstaterar Anders Öberg, regionråd (S).

– Vi har som rödgrön majoritet under de senaste 12 åren lett regionen på ett framgångsrikt sätt. Vi har tagit ansvar för att trygga en jämlik vård i hela länet och förstärkt tillgängligheten genom bland annat e-hälsan, det har vi all anledning att vara stolta över, säger Agneta Granström, regionråd (MP).

– Vi i den sittande majoriteten kommer att fullfölja mandatperioden och under tiden som är kvar bidra till att underlätta för att övergången till ett nytt styre ska bli så smidig som möjligt. Norrbottningarna precis som verksamheten och personalen förtjänar ett fungerande styre i regionen även framgent, säger Glenn Berggård, regionråd (V).

– Nu är det upp till bevis för Sjukvårdspartiet. De har under den senaste mandatperioden ofta lovat allt till alla utan att presentera en enda egen budget eller behövt ta ansvar för helheten, nu är det dags att kliva fram och visa på leverans av alla löften man utfäst, säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, Regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email