Vi finns också i Almedalen för samtal och debatter

Tre av Norrbottens socialdemokratiska riksdagsledamöter – Hannah Bergstedt, Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh Sammeli befinner sig alla i Almedalen för att delta ta i seminarier och möten kring olika politiska frågor.

Sven-Erik Bucht är talesperson för socialdemokraterna i regionalpolitiskafrågor kommer ha överläggningar kring regionalpolitiska frågor att sitta medverka vid två seminarier om AP-fondens placeringsregler och LO, Svenskt Näringsliv och PTK om livförsäkringsutredningen och flytträtten. Sven-Erik har också flera möten planerade med bl a Svensk Energi, Representanter för Svensk stål industrin, gruvindustrin, representanter för hotell och restaurang facket, representanter för fastighetsägarna och representanter inom den finansiella näringen.

– Det känns viktigt att vara här i Almedalen både för att föra fram det Norrbottniska perspektiven och samtidigt på kort tid kunna delta i många viktiga politiska samtal, säger Sven-Erik Bucht som finns i Almedalen tisdag till torsdag.

Hannah Bergstedt deltar också i flera seminarier bl a Almegas – Egenmakt eller bli biståndsbedömd av kommunen? som handlar om Almegas förslag om utökat senior RUT, Svensk service och handel – Pengarna som gick upp i rök. Om brister i lagstiftningen som gör att cigaretter lagligt förs in i landet och sedan ”försvinner”. ROKS seminarie om Sexuella övergrepp. Vad kan man göra? och RFSUs om Sexualrådgivning
– Det är viktigt att vara med att delta i debatten men också att bygga nätverk inom de områden som jag ägnar mig åt varje dag i riksdagsarbetet. Jag är också övertygad om att det spelar roll att vi som kommer från norra Sverige med våra erfarenheter finns med i detta stora politiska samtal som Almedalen är, säger Hannah Bergstedt.

Fredrik Lundh Sammeli som är Socialdemokraternas Migrationspolitisketalesperson deltar i flera seminarier inom området t ex RFSL:s ?Hur säkrar man rätt till asyl för alla?? och Hotell- och restaurangfackets ?Öppna gränser ? schysta villkor?? men även SPF, Sveriges Pensionärsförbund ?Hur ska vi överleva på pensionen?? och Försäkringskassans ?Barnbidraget 65 år – vilken betydelse har det och andra familjeförmåner för barnfamiljers ekonomi??

– För mig handlar migration om människor och möjligheter. Som migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna möter jag inte i första hand en oro att människor kommer hit utan en rädsla att inte politiken klarar jobb, utbildning och bostäder, säger Fredrik Lundh Sammeli.

– Vårt flyktingmottagande måste förbättras och inte minst solidariskt fördelas över landet. På en rad områden behöver också migrationspolitiken ses över och förändras, inte minst kring arbetskraftsinvandring vilket jag också kommer att ta debatten kring under årets Almedalsvecka. Vi kan inte ha en lagstiftning som blundar för verkligheten att människor brutalt utnyttjas och att konkurrensen snedvrids, säger Fredrik Lundh Sammeli.  

För kontakt och  information:
Hannah Bergstedt
riksdagsledamot (S) ,
070 ? 639 19 17

 

Sven-Erik Bucht
Riksdagsledamot (S)
070 ? 561 92 52

 

Fredrik Lundh Sammeli
riksdagsledamot (S)
migrationspolitisktalesperson:

Stefan Wikén
valkretsombudsman
070 ? 365 90 55

facebook Twitter Email