-Vi behöver vässa svensk flyktingpolitik!

– Dagens flyktingmottagande måste förbättras och vässas. För mig har det länge varit tydligt att alla Sveriges kommuner måste ta ett gemensamt ansvar för vårt flyktingmottagande. Samtidigt måste fler EU länder ta det ansvar vi tar! 

Det säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson om det nya etableringspaket som regeringen presenterar idag bl a på Dagens Nyheters debattsida.

-Vi tror inte på signalpolitik utan är fast beslutna att dessa områden ska förbättras och vässas, menar han bland annat.

Etableringspaketet som regeringen i dag har presenterat är ett sammanhållet grepp med reformer som syftar till att skapa bättre förutsättningar för nyanländas etablering i det svenska samhället. Att få ett jobb understryks hör som det  viktigaste för en vuxen som kommer till Sverige, och det måste fungera bättre idag, allt från boende till validering och kompletterande utbildning. Men det handlar också om utveckla förskolan och skolan så att nyanlända barn får förutsättningar att snabbt lära sig svenska, samtidigt som de fortsätter att utveckla sitt modersmål och sina ämneskunskaper.

-Sverige vinner på öppenhet och inte på en politik som stänger dörrar, begränsar människors rätt att söka skydd i Sverige eller som populistiskt ställer grupper mot varandra, säger Fredrik Lundh Sammeli ordförande i Socialförsäkringsutskottet och migrationspolitisk talesperson för socialdemokraterna om det förslag som ska ge Sverige en tydligare och stabilare politik för flyktingmottagandet.

-Vi måste möta de utmaningarna  inom område solidariskt och sammanhållet. För det krävs större fokus än tidigare på jobb, utbildning och bostäder. På så sätt förbättras integrationen i vårt land, understryker Fredrik Lundh Sammeli.

För kontakt med Fredrik Lundh Sammeli:

Agnes Szögi
070 520 40 66

 

facebook Twitter Email