Varför delar inte regeringen EUs bedömning och därmed säger Nej till 7 miljarder kronor?

Trafikverkets förslag till transportplan är ute på remiss. De fyra norra länen av Sverige får i denna endast smulor till nya infrastrukturinvesteringar. Samtidigt så är EU beredd att stödja Norrbotniabanan med 7 miljarder. Leif Pettersson tog därför upp detta under dagens frågestund  i riksdagen.

– EU konstaterar att Norrbotniabanan är samhällsekonomiskt lönsam och är därför beredd att satsa 7 miljarder på en investering i banan. Varför delar inte regeringen EU:s bedömning av Norrbotniabanans betydelse, frågade Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i Trafikutskottet.

– Jag hoppas alla lyssnar på vad regeringen säger om Norrbotniabanan. De säger att visst är Norrbotniabanan viktig, men inte så viktig att vi kan satsa pengar på den, inte ens när vi får hjälp med 7 miljarder till investeringen, kommenterar Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i Trafikutskottet svaret från statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

– Nytt spår i järnvägspolitiken för byggandet av Norrbottniabanan kommer vi inte att få förrän vi har en socialdemokratisk regering, summerar Leif Pettersson(S) riksdagsledamot i Trafikutskottet dagens meningsutbyte.

facebook Twitter Email