Vården i länet behöver samsyn och ansvarstagande

Beslutade och föreslagna förändringar av operationsverksamheten i länet har orsakat en debatt av sällan skådat slag med personangrepp trakasserier och t o m hot mot enskilda s-ledamöter. Med anledning av det och inför  torsdagens behandling i landstingsfullmäktige vill vi samtliga ledamöter i den socialdemokratiska landstingsgruppen både förtydliga vårt ställningstagande och visa på vårdens behov av ansvarstagande ? även från de protesterande oppositionspolitikerna i fullmäktige.

Utan hänsyn till vare sig utvecklingen i länet, den fortsatt snabba medicintekniska utvecklingen, med dramatisk kostnadsökning som följd,  eller  länets förändrade behov, med allt fler allt äldre och multisjuka patienter, avslår samtliga oppositionspartier i landstinget förslaget till förändring. Innan förslaget ens hunnit till fullmäktigemötet deklarerar de, av skilda anledningar och motiv,  att de tänker rösta ned och kräva återremiss av förslaget till stängning av centraloperation i Kalix.

Vi socialdemokrater, tillsammans med samarbetspartierna v och mp i landstinget;  står fast vid vårt förslag och vill understryka att allmänhetens berättigade krav och berättigade förväntningar på god vård och goda behandlingsresultat innebär och fortsatt kommer att föra med sig  – en fortsatt specia -lisering inom flera av landstingets verksamheter. 

För att klara våra visioner och löften om god vår i hela länet ? med fem sjukhus och vårdcentraler och tandkliniker i samtliga kommuner – vill vi fortsätta förändringsarbetet för att använda alla tillgängliga resurser flexibelt och effektivt.

För oss innebär därför förslaget i morgondagens fullmäktigemöte inte bara en stängning av operationsverksamheten i en enskild kommun. För oss är det ett steg i det långsiktiga arbetet med att klara kompetensförsörjning, patientsäkerhet, jourverksamhet och akut omhändertagande i HELA länet.  För det är vad god vård innebär för oss och de visionerna och långsiktiga målen förutsätter politiska beslut och ansvarstagande idag.

Det vore bra för debatten, vården, länets utveckling och sist men inte minst ? patienternas behov ? om också länets borgerliga oppositionspolitiker gjorde sig beredda att någon gång göra samma sak: ta ansvar och våga fatta beslut!
 

För mer information
Kent Ögren
Landstingsråd
070 528 71 92

Anders Öberg
Ordförande för (S) i landstinget
070 609 35 63

 

facebook Twitter Email