Välkommen till distriktskongress 2015

När 250 socialdemokrater från hela länet i helgen samlas i Kiruna för den årliga årskonferensen då är huvudtemat framtiden ? för partiet och politiken.  En stor del av lördagseftermiddagen ägnas åt analys av valet 2014. Men framför allt åt samtal och idédiskussion kring framtidsarbetet. Hur går vi vidare? Vad behöver Socialdemokraterna i Norrbotten göra för att vara en relevant och levande del av människors vardag?

Det är några av de frågor som ombuden i olika former kommer att formulera sina egna tankar kring.  Slutsatser och sammanfattningar kommer sedan att användas som underlag i ett handlingsprogram för fortsatt utveckling och en levande folkrörelse.

Under fredagen genomför riksdagsledamöterna en rad studiebesök och möten vid olika verksamheter och företag.
Partistyrelsens gäst i år är civilminister Ardalan Shekarabi talar till kongessen efter invigning och öppnande lördag 18 april kl 12.45. (OBS ändrad tid)
Förutom seminarier och workshop ägnas åt viss mötesformalia och val av ny distriktsordförande efter avgående Karin Åström

Kongressen är i sin helhet öppen för media och intresserad allmänhet.

 Riksdagsledamöternas program

 Handlingar och program 

facebook Twitter Email