Välfärd för alla kräver tillväxt i landets alla delar

På bl a förslag från Britta Flinkfeldt Jansson, ombud från Arjeplog, skärpte och tydliggjorde Socialdemokraternas kongress i Göteborg att politiken måste ta ansvar för välfärden och utvecklingen i hela landet, även i de minsta kommunerna.

 – Vi har ett kommunalt utjämningssystem som är bra och viktigt men räcker inte till för de riktigt småkommunerna med en minskande befolkning som t ex Arjeplog. Att klara av att leverera välfärd med en alltför liten befolkning låter sig till slut inte göras, det innebär att vi tillslut sliter isär landet, säger Britta Flinkfeldt Jansson, ombud från Arjeplog vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg.

– För mig är det viktigt att vara tydlig med att välfärd för alla kräver tillväxt i hela landet. En tillväxtpolitik som inte bara sätter jobben i centrum utan där vi också gemensamt, i hela landet, tar ansvar för såväl service som utveckling. Men också ser kulturen som en del av välfärden och därför prioritera barn och ungas kultur i hela landet. Jag är därför glad att kongressen gav stöd till mina förslag, säger Britta Flinkfeldt Jansson.

För mer information eller kontakt Norrbottens ombud vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg 3-7 april

Agnes Szögi                      
070 520 40 66                    
agnes.szogi@socialdemokraterna.se 

Stefan Wikèn
070 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email