Valberedningen storsatsar på nya namn

När valberedningen för Socialdemokraterna i Norrbotten på söndagen presenterade sitt förslag till listor inför valet 2014 var det historiskt många nya kandidater.

-Till både riksdag och landsting har vi medvetet sökt och lyft in nya namn. Efter sammanträden och intervjuer är vi både stolta och glada över de listförslag som vi kan presentera idag. Det säger Lena Lindberg, ordförande för valberedningen.

-Vi har utgått från våra, i partiet antagna kriterier och riktlinjer, och är oerhört glada över att vi haft så många kompetenta kandidater, säger hon tillsammans med övriga i valberedningen.

Till landstingsråd tillsammans med Kent Ögren förslås Maria Stenberg, Arjeplog. Valberedningen motiverar sitt förslag med hennes breda erfarenhet som politiker från olika nivåer, nu senaste som riksdagsledamot och hennes fackliga erfarenhet. Maria Stenberg har ett brett stöd i länet.

Resten av landstingslistan förnyas och föryngras med hela 14 nya kandidater. Ingela Lekfalk förslås på fjärde plats. På de 33 platser som räknas som valbara till landstingsfullmäktige, finns kandidater från alla delar av länet. Valberedningens inriktning har varit att varva politisk erfarenhet, jämställdhet och föryngring och förnyelse

– Förändringar och nya, yngre politiker präglar också vårt förslag till riksdagslista. De två nya namnen på valbarplats på listan är de två unga politikerna Ida Karkiainen, Haparanda och Emilia Töyrä, Kiruna.

-Vi har också prioriterat facklig erfarenhet och etnisk mångfald, understryker Lena Lindberg men målet har klart varit att bygga ett starkt socialdemokratiskt lag för framtiden, tillägger hon.

Såväl förslagen till landstingsråd och riksdags-och landstingslistan kommer nu att behandlas av de socialdemokratiska medlemmar i länet och avgörs slutligen av 201 ombud från hela länet på valkonferens 23 november.

Bilaga: landstings- och riksdagslista 

facebook Twitter Email