Vad kan världen, Sverige och Norrbotten göra?

                                             Fredrik Lundh Sammeli bjuder in media
                                             till samtal om flyktingkatastrofen

Varje dag passerar just nu hundratals flyktingar genom Norrbotten för att söka asyl i Finland och flyktingströmmen genom länet visar inga tecken på att avta. De senaste sju dagarna har 6 895 personer sökt asyl i Sverige och på Migrationsverket i Boden är trycket stort.

? Aldrig tidigare i modern tid har så många människor befunnit sig på flykt i världen som just nu. Två miljoner av dem är barn, det är helt ofattbart och något som ställer vårt samhälle inför speciella utmaningar säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande i Socialförsäkringsutskottet. 

Fredrik Lundh Sammeli, migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna sedan år 2010 och idag ordförande för Socialförsäkringsutskottet där migrationsfrågorna hanteras, vill bjuda in er till en pressfika för att under informella former samtala om utmaningarna och möjligheterna med migrationen och de insatser regeringen presenterade i budgeten för att möta de ökade behoven hos kommuner och myndigheter.

Han vill också prata om det stöd som ges för att ta tillvara civilsamhällets vilja till samling och humanitära insatser.

Pressfika måndag den 5 oktober klockan 10.00 på Kulturcafét, Kulturens hus, Luleå

För mer information
Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot och ordförande
Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

facebook Twitter Email