Uttalanden distriktskongress 2021

Under Socialdemokraterna Norrbottens distriktskongress den 10 april, antog distriktskongressen tre stycken uttalanden.

Det är i Norrbotten det händer

Det är i Norrbotten det händer. Gamla spelplaner ritas om och gamla sanningar ställs på ända. Under den senaste tiden har vi sett flera stora gröna industrietableringar i länet. För oss kommer det inte som en överraskning att centrum för den nya gröna industrin hamnar i Norrbotten, och att världens blickar nu riktas mot länet. Vi vet att Norrbotten är ett rikt län med stora naturtillgångar och enorm innovationskraft. Norrbotten är ett expansivt län inom många områden, oavsett om det handlar om gruvindustri, biltester, rymdinnovation eller besöksnäring. Men expansioner och naturtillgångar i all ära – den värdefullaste tillgången av dem alla är människorna som bor i Norrbotten. Som genom innovationsförmåga och kreativitet ständigt hittar nya lösningar och bidrar till att utveckla länet.

Vi har förutsättningarna för att skapa det unika för Sverige, och vara den tillväxtmotor landet så väl behöver för att skapa jobb och framtidstro. För att vi ska kunna göra det behövs fler gemensamma investeringar i Norrbotten, i form av infrastruktur, bostäder, kompetensförsörjning och nya invånare. Vi har sammanfattat detta i Norrbottenslinjen. Den är viktig för att kunna fortsätta tala med en tydlig och enad röst mot den nationella arenan. För att fler ska förstå storheten i det vi är på väg att bygga här.

 

En jämlik sjukvård

I vårt Norrbotten ska sjukvården hålla högsta klass. Det förutsätter att vården är rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Den som har störst behov är den som ska få tillgång till vården först. Storleken på din plånbok ska aldrig tillåtas vara avgörande för möjligheten att få den vård du behöver.

Vi tror inte på att marknadslösningarna har förmågan att lösa behoven. Alla människor har rätt till en god hälsa. En grundförutsättning för det är en vård som finns där när den behövs genom hela livet, ända från vaggan till livets slutskede.

Därför vill vi se en sjukvård i Norrbotten som tar sikte på framtiden, och på allvar svarar upp mot norrbottningarnas framtida behov av, och förväntningar på sjukvården. I Norrbotten ska socialdemokratisk sjukvårdspolitik alltid vara garanten för människors rätt till en god hälsa. För oss socialdemokrater går människovärde alltid före marknadsvärde.

 

Det starka samhället är bästa sättet att bekämpa ojämlikheten

Samhällskontraktet i Sverige måste stärkas. Den pågående pandemin har tydligt blottlagt de brister som finns i vårt gemensamma välfärdssamhälle. En växande arbetslöshet, skolsegregation och ökade motsättningar mellan människor bidrar till att skapa en utveckling som drar isär samhället. Följden blir ökad ojämlikhet och otrygghet.

En sådan samhällsutveckling begränsar människors frihet. Det får inte ske. Därför måste jämlikhet tydligare finnas med i all den politik vi i Sverige genomför under kommande decennium.

Det effektivaste sättet att öka jämlikheten är att minska arbetslösheten. Vi behöver se fortsatta investeringar i infrastruktur. Fördelningsprofilen i skattepolitiken behöver bli än tydligare. Vi behöver fortsätta att sätta välfärden först, genom att hålla i de satsningar vi gör genom välfärdsanslag till kommuner och regioner. Vi behöver stärka upp våra gemensamma försäkringar och skyddsnät, höja pensionerna och förbättra sjukförsäkringen. Klyftan mellan stad och land ska bekämpas. Vi vet att behoven skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor. Därför behövs olika lösningar som bäst tillgodoser de skiftande behoven. För att vi ska kunna se ett Sverige som håller ihop.

Som socialdemokrater kan vi aldrig tiga still och acceptera ojämlikheten. Tvärtom ligger det i vårt DNA att bekämpa den, varhelst den uppstår. Det gör vi genom att bygga det starka samhället.

 

 

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli

Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten

För kontakt: Jonas Nordström 076-762 23 22

 

facebook Twitter Email