Uttalande från distriktsstyrelsen

Uttalande  från distriktsstyrelsen för (S) i Norrbotten

Angående anklagelser om bidragsfusk vid SSU
Socialdemokraterna i Norrbottens styrelse har vid sitt möte idag diskuterat frågan om anklagelserna om bidragsfusk hos SSU och uttalar följande:

Fusk och bedrägligt användande av skattemedel är oacceptabelt. Det hör inte hemma i en socialdemokratisk organisation. Socialdemokraterna i Norrbotten tar därför detta på stort allvar.

De utredningar som initierats av landstinget och Piteå kommun är viktiga så  att alla anklagelser utreds ordentligt. Det är inte minst viktigt för att ungdomsförbunden även framöver ska kunna fylla den viktiga funktion som de har.

Pengar som utbetalts på felaktiga grunder ska återbetalas.

Distriktsstyrelsen
Socialdemokraterna i Norrbotten
Vid möte fredag 17 augusti 2012

För mer information

Peter Roslund
v ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten
070 577 10 68

Kent Ögren
styrelsen Socialdemokraterna i Norrbotten
070 528 71 92

facebook Twitter Email