-Utan kraftfulla investeringar hotar kaos och trafikinfarkt!

-Fullföljande av projektering och omedelbar byggstart av Norrbotniabanan är prio ett! Men även en del av vägnätet kräver omedelbara och kraftfulla investeringar för fortsatt hållbar utveckling och tillväxt i Norrbotten.
Det underströk socialdemokraternas trafikpolitiske talesperson Anders Ygeman och riksdagskandidat Leif Pettersson under söndagens samtal i Socialdemokraternas och LO:s monter på Nolia.

-Nu krävs både nyinvesteringar och satsningar på underhåll för att de Norrbottens exportberoende näringar ska kunna fortsätta bidra till länets och landets tillväxt och utveckling, betonade också de andra debattörerna som Kirunas kommunalråd  Kristina Zakrisson och Robert Savela, ordförande i Transport Norrbotten.

-Viktiga investeringar i jobb och framtid saknas helt! Det sa Anders Ygeman och pekade på de ytterligare tio miljarder som Socialdemokraterna vill tillföra. Tillsammans med transports ordförande Robert Savela lyfte han också åkerinäringen otillbörliga anvädning av utländsk arbetskraft och långtradare.

-Utnyttjandet av billiga utländska åkare är ett hot mot både arbetsmiljö och trafiksäkerhet, menade de.

För mer information:
Leif Pettersson
Riksdagskandidat/ledamot trafikutskottet
070 606 98 40

Robert Savela
Ordförande Transport Norrbotten
070 646 84 81

Lars U Granberg
Socialdemokraterna Norrbotten070 530 42 09

facebook Twitter Email