-Ungas psykiska hälsa måste prioriteras mer

-För lite, försent och på fel nivå. Så ungefär tycker Thor Viklund och Ingela Uvberg Nordell att de kan sammanfatta slutsatser och intryck från beredningesarbetena 2015. För både hälso- och sjukvårdsberedningarna och programberedningen har utifrån olika utgångspunkter granskat insatser, stöd och vård för barn och unga med psykiska sjukdomsdiagnoser.

-De många samtalen och besöken har gett en helt fantastisk ny kunskap om hälsoproblem och behov hos unga men allra mest  en mycket givande och lärorik inblick i ungas villkor i Norrbotten. Det säger Thor Viklund ordförande för hälso- och sjukvårdsberedning Syd, om arbetet med rapporten ?Jämlik hälsa för barn och ungdomar?.

Ingela  Uvberg Nordell, ordförande för programberedningen, vill förutom de mera behovsinriktade slutsatserna, lyfta en stark insikt och positiv överraskning.

-Vi såg i arbetet med neuropsykiatriska funktionshinder att på de ställen där landsting och kommun prioriterat helhet och samverkan fungerade vardagen och rehabilitering för patienterna och deras familjer så oerhört mycket bättre än i den mer traditionella organisationerna med skarpa gränser både inom och mellan verksamheter och samhällsnivåer, understryker och tar bl a samarbetet i Kalix som exempel.

Det båda rapporterna poängterar, i sina sammanfattningar och slutsatser, är behovet av stärkt förebyggande arbete och generellt i Norrbotten en betydligt offensivare prioritering av barns- och ungdomars hälsa.

Beredningarnas rapporter 2015

Hälso-och sjukvårdsberedningarna:
 Jämlik hälsa för barn och unga

Programberedningens rapport 2015:
??Neuropsykiatriska funktionsbergänsningar

För mer information
Ingela Uvberg Nordell
Ordf programberedning
070 666 90 20

Thor Viklund
Ordförande hälso-sjukvårdsberedning Syd
070 373 41 32

facebook Twitter Email