Underkänt till vägslitageutredningen

Söndag den 26/2 meddelade finansminister Magdalena Andersson att regeringen inte är nöjda med den utredning som är gjord angående vägslitageavgiften och att regeringen väljer att inte gå vidare med utredningens förslag.

? Det visar att det arbete vi lagt ner på att beskriva de regionala konsekvenserna har gett resultat och det ser vi naturligtvis väldigt positivt på, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot.

? Regeringens ambition när de tillsatte utredningen var naturligtvis inte att svenska åkares konkurrenskraft skulle försvagas, tvärtom var syftet att stärka de svenska åkarna, säger Leif Pettersson vidare.

Det som nu kommer att hända är att regeringen kommer att ta fram ett reviderat förslag till vägslitageavgift och ambitionen är att det ska vara klart under mandatperioden.

? Vi vill fortfarande stoppa ojuste konkurrens i transportsektorn och ställa om transporter till järnväg och sjöfart men vi ska göra det med beaktande av de regionala aspekterna. Jag är glad över att vi har en regering som ser till hela landets möjligheter och därför väljer att göra ett omtag i frågan, säger Linus Sköld, riksdagsledamot.

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

Linus Sköld, riksdagsledamot
076-146 53 58

 

 

facebook Twitter Email