Tydligare arbetsmiljöansvar för utstationerad arbetskraft i Sverige

Maria Stenberg, Riksdagsledamot (S) har debatterat ansvaret för den utstationerade arbetskraften i Sverige med den nye arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M). Frågan som ställdes var vilka åtgärder som regeringen tänker göra för att klarlägga arbetsmiljöansvaret för utstationerad arbetskraft?

– Utstationerad arbetskraft har en mer utsatt situation på sina arbetsplatser om det inte finns rätt information om arbetsmiljöarbete och riskminimering. När det blir långa kedjor av underleverantörer blir ansvaret för arbetsmiljöarbetet eftersatt och arbetsplatserna blir farligare för de som jobbar där, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– Jag menar att regeringen måste uppfylla ett tidigare riksdagsbeslut från den 1a juli 2011 och återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att kontaktpersonen för det företag eller den näringsidkare som utstationerat arbetskraft i Sverige också ska ha behörighet att vara företrädare i kontakter med myndigheter och arbetstagarorganisationer, ingå förhandlingar samt teckna exempelvis kollektivavtal, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– Det är självklart en förutsättning för dialogen och att den svenska förhandlings- och avtalsmodellen ska fungera att det finns en representant för arbetsgivaren närvarande som kan teckna avtal. I annat fall så innebär det en kraftigt begränsad möjlighet att kontrollera att utstationerade arbetstagare har rimliga arbets- och avtalsvillkor, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

Länk till interpellationen

Länk till debatten

facebook Twitter Email