-Trygghet i vardagen ska vara en självklarhet!

-Det viktigaste med dagens diskussion och våra nya fastlagda riktlinjer för brottsbekämpning är samsynen och enigheten kring en ny modern kriminalpolitik. Det säger Birgitta Persson, kommunalråd och ombud från Överkalix efter s-kongressens hantering av socialdemokraternas programdel ? Ökad trygghet och minskad brottslighet?.

-Med det här programmet är det alldeles tydligt av vi prioriterar människors trygghet ? alla ska känna sig trygga i sin vardag. Var man än bor ska polisen vid behov kunna vara på plats, betonar Birgitta Persson som en av de prioriterade huvudpunkterna i programmet.

I programmet hanteras såväl grov organiserad och ekonomisk brottslighet som domstolarnas framtida roll och våld i nära relationer och övergrepp mot barn.

-Arbetet för ett tryggare Sverige är prioriterat och som en del av samhällsbygget ett entydigt politiskt uppdrag, understryker Birgitta Persson.

För information

Birgitta Persson, Överkalix
Ombud Kongress 2013
070 627 40 01

För mer information eller kontakt Norrbottens ombud vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg 3-7 april:
Agnes Szögi                      
070 520 40 66 
agnes.szogi@socialdemokraterna.se

Stefan Wikèn
070 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email