Tillväxten i länet kräver beslut och satsningar

Norrbotten glöder av tillväxt och av investeringar. Det kan handla om  mer än 200 miljarder som ska investeras de närmaste åren och fram till 2020. Norrbotten är därmed ett av de hetaste tillväxtområdena  i Sverige. Det handlar om en industrielltillväxt som saknar motstycke i det moderna Norrbotten. Med rätt satsningar och politiska prioriteringar kan den positiva utvecklingen långsiktigt stärka såväl befolkningsutveckling som samhällsbygge. En central del i detta är gruvnäringen.

I dagarna har riksdagen har tagit beslut om  ett sammanhållet program för gruv- och mineralindustri.

– Vi tycker att det nödvändigt att stödja tillväxten med ett brett samhällsengagemang så att det leder till ett gott samhällsbygge. Det menar bl a riksdagsledamot Leif Pettersson ch understryker tillsammans med de andra s-ledamöterna från Norrbotten att  särskilt Pajala har ett tydligt behov av ett brett samhällsengagemang och ansvar.  De Norrbottens socialdemokratiska riksdagsledamöter begär nu fem debatter med regeringen om detta inom områdena:
? långsiktig och hållbar utveckling
? nödvändiga infrastruktursatsningar
? bostadsförsörjning
? utbildning
? jämställdhet

 Samtliga interpellationer

facebook Twitter Email